Vergunning tijdelijke bewoning recreatieverblijf

Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidskader recreatie. Hierin worden meerdere instrumenten genoemd die kunnen zorgen voor een impuls van de recreatiesector in Putten. Eén daarvan is het instrument “toestaan tijdelijke huisvesting doelgroepen”.

Met dit instrument kan onder voorwaarden gedurende 3 jaar maximaal 10% van de recreatieverblijven op een vakantiepark voor bewoning worden verhuurd aan doelgroepen. De doelgroepen bestaan uit starters, in-between-houses en personen met privéomstandigheden als scheiding en schulden. Het gaat om tijdelijke bewoning. Een recreatieverblijf kan maximaal 1 jaar worden bewoond door één en dezelfde persoon en diens huishouden.

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘beleidsregels tijdelijke bewoning recreatieverblijven' vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke manier dit instrument wordt toegepast.

Wat kunt u doen om dit instrument toe te passen?

Als parkeigenaar of gezamenlijke eigenaren verenigt in een VVE kunt u de volgende stappen volgen om dit instrument toe te passen:

  1. Zorg er voor dat er een parkplan is. In het parkplan voor uw vakantiepark geeft u aan wat de ontwikkelingsrichting is en hoe u dit wilt realiseren. Hierbij geeft u aan op welke wijze u de opbrengsten uit de verhuur voor tijdelijke bewoning investeert in het park.
  2. Vraag via omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aan om tijdelijk (maximaal 3 jaar) af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Hierbij geeft u aan welke recreatieverblijven u wilt inzetten voor tijdelijke huisvesting. 

Aanmelden tijdelijke bewoning

Wanneer u een recreatieverblijf tijdelijk wilt bewonen, dan kunt u zich online aanmelden.