Eén park één plan

Gemeente Putten heeft ruim 60 recreatieparken. Voor alle vakantieparken willen we helder hebben wat het toekomstbeeld is. Daarom voeren we ‘parkgesprekken’ met de parkeigenaren, parkbeheerders, VVE’s etc (de vertegenwoordigers van het vakantiepark). De beleidskaders en wet- en regelgeving zijn vanuit de gemeente kaderstellend. Daarbinnen is er ruimte om in gesprek te gaan over het gewenste toekomstbeeld en kunnen we afspraken maken hoe we gezamenlijk toewerken naar dit toekomstbeeld. Ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden.

  • Onderwerpen parkplan

    Het doel van het parkplan is dat er door de ondernemer/eigenaren nagedacht wordt over de toekomst van het park. Zo wordt helder waar nog aan gewerkt moet worden om tot een vitaal vakantiepark te komen. Bij elk park kunnen weer andere aspecten belangrijk zijn.

  • Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken Veluwe

    Het kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken ondersteunt ondernemers bij kwaliteitsverbetering en innovatie van het vakantiepark.