Handhaving op recreatieparken

Vanaf 2003 is actief handhavend opgetreden tegen ongeoorloofd gebruik van recreatieobjecten. Vanaf 2014 is dit regiem versterkt door het gecoördineerd en op grote schaal bezoeken van recreatieterreinen.

Vanaf 2003 is actief handhavend opgetreden tegen ongeoorloofd gebruik van recreatieobjecten. Vanaf 2014 is dit regiem versterkt door het gecoördineerd en op grote schaal bezoeken van recreatieterreinen. De nota 'Oprecht recreatief' was hiervoor de basis. Nu de ergste misstanden zijn aangepakt en er een recreatieve ontwikkeling gaande is binnen de integrale aanpak Vitale Vakantieparken, is een volgende fase in de handhaving aangebroken. Het samen (gemeente en eigenaren van recreatieterreinen) bevorderen van recreatief gebruik staat hierin centraal. Daartoe is nieuwe beleid vastgesteld, getiteld 'Doorbouwend recreatief; Beleidsregels en werkwijze bij het handhavend optreden tegen niet-recreatief gebruik’

Inzet toezichthouder recreatie

Vanaf 2015 is er een toezichthouder aangesteld specifiek voor de recreatiesector. Taak van deze toezichthouder is om te controleren of alle recreatieobjecten en het toeristisch verblijf op een juiste wijze geadministreerd wordt. Als u contact met hem wilt opnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar geurthop@putten.nl