Handhaving op recreatieparken

Vanaf 2003 is actief handhavend opgetreden tegen ongeoorloofd gebruik van recreatieobjecten. Vanaf 2014 bezoeken wij georganiseerd en op grote schaal recreatieterreinen. De nota 'Oprecht recreatief' is hiervoor de basis. De ergste misstanden hebben wij aangepakt.

Een recreatieve ontwikkeling is gaande binnen de aanpak Vitale Vakantieparken. We zitten hierdoor in een volgende fase van de handhaving. Het samen verbeteren van recreatief gebruik staat hierin centraal. De titel van het nieuwe beleid is 'Doorbouwend recreatief’. Met hierin beleidsregels en werkwijze voor handhavend optreden tegen niet-recreatief gebruik. 

Inzet toezichthouder recreatie

Vanaf 2015 hebben wij een toezichthouder voor de recreatiesector. Wat is de taak van de toezichthouder? Controleren of alle recreatieobjecten en toeristische plekken de administratie op orde hebben.

Wilt u contact met hem opnemen? Stuur een e-mail naar: geurthop@putten.nl