Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) in verband met coronamaatregelen

De Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) is sinds 1 oktober 2021 vervallen. Heeft u als ondernemer nog financiële ondersteuning nodig door de coronamaatregelen? Dan kunt u een beroep doen op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Enkele voorwaarden van de reguliere Bbz zijn versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling geldt t/m maart 2022.

Aanvraagformulier bijstand voor zelfstandigen (PDF downloaden)

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken meegestuurd worden bij de aanvraag. Zorg er dus voor dat u deze gegevens beschikbaar hebt:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
 • Een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018, 2019 en 2020.
 • Overzicht schulden
 • Overzicht omzet en kosten van maanden waarover wordt aangevraagd.

Heeft u een partner? Stuur dan ook deze bewijsstukken van uw partner mee.

Aanvraag Bbz

 • Wij kijken bij de versoepelde Bbz-uitkering niet naar uw vermogen.
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand.
 • Wij stellen de versoepelde Bbz-uitkering per kalendermaand vast in plaats van per boekjaar. Bij uw aanvraag geeft u een schatting van uw inkomsten. Eind januari 2022 ontvangt u een inkomstenverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomsten in. Zijn uw inkomsten hoger dan verwacht? Dan betaalt u het te veel ontvangen bedrag terug. Zijn uw inkomsten lager dan verwacht en hebt u te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen wij een bedrag na.
 • U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen. Het is dus geen voorlopige lening.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.

Contactgegevens

T (0341) 359 611