Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers in verband met Coronavirus vanaf 1 juni 2020

Heeft u door het uitbreken van het coronavirus te maken met financiële problemen en kunt nu niet meer voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tijdelijke overbruggingsregeling. 

Deze tijdelijke ondersteuning geldt voor zelfstandig ondernemers (zowel met als zonder personeel) die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling is alleen als het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt. Daarnaast is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een lening voor bedrijfskapitaal wanneer uw onderneming door de crisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) online aanvragen via DigiD

Heeft u eerder een Tozo uitkering ontvangen en kunt u nog niet voorzien in de de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u een verlening aanvragen.

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) online aanvragen via DigiD

Let op: u kunt de tijdelijke overbrugging nog tot 30 september 2020 aanvragen.

Sociaal minimun

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Bedragen verschillen per leeftijd en leefsituatie. Zie hieronder:

Gehuwden en samenwonenden Netto inkomen per maand
Beide partners van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.503,31
1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, 1 partner met AOW-leeftijd € 1.594,42
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders                                               Netto inkomen per maand
Van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.052,32
Van 18 tot 21 jaar € 259,78

Krijg ik Tozo?

Via www.krijgiktozo.nl kunt een beslisboom doorlopen om een indicatie te krijgen. Of download de infographic Aanvraag van Tozo-regeling (PDF, 349kB). Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart, 18.45 uur.

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Inkomensondersteuning of lening bedrijfskapitaal

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Inkomensondersteuning voor maximaal 4 maanden tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto). De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

De ondersteuning geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Bij een lening voor bedrijfskapitaal bedraagt de rente 2%. De maximale looptijd is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost.

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken meegestuurd of geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens (digitaal) beschikbaar hebt:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner.
 • Een kopie van de bankpas.
 • Inschrijvingsbewijs KvK.
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening.

Voorwaarden

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (PDF, 274kB)’ downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar info@putten.nl.

Contactgegevens

T (0341) 230 270