Verlenging (Tozo)

Heeft u gedurende de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering ontvangen en kunt u nog niet voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u een verlenging aanvragen. 

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers online aanvragen via DigiD

Sociaal minimun

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Bedragen verschillen per leeftijd en leefsituatie. Zie hieronder:

Gehuwden en samenwonenden Netto inkomen per maand
Beide partners van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00
1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, 1 partner met AOW-leeftijd € 1.627,08
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders                                               Netto inkomen per maand
Van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.078,70
Van 18 tot 21 jaar € 266,29

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning is voor maximaal 3 maanden tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.541,00 per maand (netto). De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen en de huishoudsituatie. De ondersteuning geldt alleen voor de maanden juli 2021 t/m september 2021, dit is aansluitend op uw huidige uitkering. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden.

Voorwaarden

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
  • Voor aanvraag levensonderhoud; uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt geraakt door de coronacrisis, waardoor u onder het sociaal minimum verwacht te komen in de maanden waarvoor u ondersteuning aanvraagt.
  • Voor aanvraag bedrijfskapitaal; uw bedrijf heeft liquiditeitsproblemen en u gebruikt het bedrijfskapitaal niet om reeds bestaande leningen te herfinancieren.
  • U informeert de gemeente als er iets verandert in uw situatie dat het recht op uitkering zou kunnen beïnvloeden. Denk aan verandering van gezinssamenstelling, woonplaats of toename van inkomsten.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Verlenging Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers’ downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar info@putten.nl.

Contactgegevens

T (0341) 359 611