Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers in verband met Coronavirus

U heeft eerder een uitkering levensonderhoud Tozo aangevraagd en toegekend gekregen maar uw uitkering loopt binnenkort af en de financiële problemen zijn nog aanwezig. Dan is verlenging mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo.  

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers online aanvragen via DigiD

Sociaal minimun

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Bedragen verschillen per leeftijd en leefsituatie. Zie hieronder:

Gehuwden en samenwonenden Netto inkomen per maand
Beide partners van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.503,31
1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, 1 partner met AOW-leeftijd € 1.594,42
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders                                               Netto inkomen per maand
Van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.052,32
Van 18 tot 21 jaar € 259,78

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning is voor maximaal 4 maanden tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto). De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen en de huishoudsituatie. De ondersteuning geldt alleen voor de maanden juni, juli , augustus en september 2020, dit is aansluitend op uw huidige uitkering.  De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden.

Voorwaarden

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Verlenging Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (PDF, 294kB)’ downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar info@putten.nl.

Contactgegevens

T (0341) 230 270