Documentair Structuur Plan 2011

Geraadpleegde bronnen

 

Hoofdstuk 1  Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten

1.1  Inleiding

1.2   Het opstellen van een documentair structuurplan

1.3.  Het Puttense Model van het Documentair Structuurplan

1.4   Factoren en ontwikkelingen die invloed hebben op het archief- en informatiebeheer

1.5.  Doel van informatie- en archiefbeheersstructuur

1.6   Randvoorwaarden, wetgeving en regels

1.7   Vormgegeven archieffunctie

1.8   Wat levert een DSP op

1.9   Wat kunnen risico’s en knelpunten zijn voor informatie- en archiefbeheer

1.10  Organogram van de gemeente Putten

1.11  Missie van de gemeente Putten en visie op de organisatie

1.12  Missie en visie op het informatie en archiefbeheer (informatievoorziening)

 

Hoofdstuk 2  Organisatie van archief- en documentair informatiebeheer

2.1  Archiefwet en regelgeving

2.2  Zorg, beheer en verantwoordelijkheid archiefbeheer

2.3  Kwaliteitsproces archief- en informatiebeheer

2.4  Afdelingsbeleidstukken en Kwaliteitshandboek WerkWijzer Interne Zaken

2.5  Archiefstructuur

2.6  Archievenoverzicht

2.7  Gemeentearchief Putten

 

Hoofdstuk 3  Kennis- en handelingenbank, de kern van de digitale bedrijfsvoering

3.1.  Archief- en informatiebeheer, iOverheid , een voorwaarde voor E-Overheid

3.2  Zaakgericht werken

3.3. Kennis- en handelingenbank

3.4  Metadata

3.5  Indicatoren t.b.v. bedrijfsvoering en besturen

3.6  Technische hulpmiddelen

 

Hoofdstuk 4 Programmatuur en duurzaamheid archiefbescheiden

4.1. Zorgplicht en duurzaamheid

4.2. Het bewaren van digitale archiefbescheiden

4.3. Kwaliteitseisen materialen

4.4  Migratie en conversie

4.5  Opslag van bestanden

4.6. Overzicht van huidige programmatuur en hardware

 

Bijlage 1     Acties

Bijlage 2     Risicoanalyse op het archief- en informatiebeheer

Bijlage 3     Beleidslijn conversie, migratie en substitutie

Bijlage 4     Verandering interbestuurlijk archieftoezicht

Bijlage 5     Overzicht van materialen die gemeente Putten gebruikt

Bijlage 6     Overzicht software (toegespitst op toegankelijkheid

Bijlage 7     Overzicht software (toegespitst op versie, server en locatiegegevens

Bijlage 8     Procesbeschrijving Registratie

Bijlage 9     Procesbeschrijving Archiveren

Bijlage 10   Procesbeschrijving Vervanging