Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bronnen

• Archiefwet 1995

• Archiefbesluit 1995

• Archiefregeling

• NEN-ISO 15489-1 en 2(NL) informatie en documentatie archiefbeheer

• NEN-ISO 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur

• NEN-ISO 23081 Informatie en documentation – Records management processes – Metadata for records

• NEN-ISO 27002 Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken -

• Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3)

• Archiefschool

• Provinciale Archiefinspectie

• HMDI (Hogeschool voor Management Documentaire Informatievoorziening)

• HMDI: 'Presteren: leren verbeteren'

• Publicaties Digital Display

• SOD (Stichting Opleidingen en examens voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie)

• SOD: overheidsdocumentatie

• VNG OZO-Netwerk

    'Rendement met informatiemanagement'

    'Laat DIV maar schuiven'

    “De andere Overheid kan niet zonder DIV"

• ICTU: 'Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast'

• ICTU; Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

• Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP)

• WABO in relatie tot archiefbeheer

• Nationaal Archief; WABO en Archiefwet. Advies inzake de “archiefwaardigheid” van  de landelijke voorziening Omgevingsloket online

• Roovers; Kuiper en Keller; Het midoffice elektronische dienstverlening tussen frontoffice en backoffice

• VIP/DOC magazine

• Proces en document magazine

• VNG magazine

• VHIC magazine

• Wouter J. Keller De gemeente in de cloud: Het nieuwe (zaakgericht) werken!

• EGEM; Gemma Zaaktypecatalogus

• Doxis MO3; van analoog naar digtaal

• VHIC Management met informatie

• Kenislab Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid

• King “Zaak- en Procesgericht werken

    “Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken”

    “handreiking Strategie elektronische gemeente’

    “zaaktype catalogus”

• Lopai referentie kader opbouw digitaal Informatiebeheer (Rodin)

• HMDI Ria Maarssen, Ik teken dus ik ben

• http://www.vng.nl/

• http://www.archiefschool.nl/

• http://www.digidiv.nl/

• http://www.doxis.nl/

• http://www.vhic.nl/

• http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-het-nup

• http://www.nationaalarchief.nl/

• http://www.digital.nl/

• http://www.digitaalbestuur.nl/

• http://www.kbenp.nl/

• http://www.lopai.nl/

• https://www.sodnext.nl/