Hoofdstuk 1

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten

 

1.1  Inleiding

1.2   Het opstellen van een documentair structuurplan

1.3.  Het Puttense Model van het Documentair Structuurplan

1.4   Factoren en ontwikkelingen die invloed hebben op het archief- en informatiebeheer

1.5.  Doel van informatie- en archiefbeheersstructuur

1.6   Randvoorwaarden, wetgeving en regels

1.7   Vormgegeven archieffunctie

1.8   Wat levert een DSP op

1.9   Wat kunnen risico’s en knelpunten zijn voor informatie- en archiefbeheer

1.10  Organogram van de gemeente Putten

1.11  Missie van de gemeente Putten en visie op de organisatie

1.12  Missie en visie op het informatie en archiefbeheer (informatievoorziening)