1.12 Missie en visie informatie- en archiefbeheer

Missie en visie op het informatie en archiefbeheer (informatievoorziening)

Afdeling Interne Zaken heeft als missie om het informatie- en archiefbeheer van de gemeente op orde hebben. Hierdoor is de informatie vindbaar en toegankelijk.

 

De visie voor een goed informatiebeheer begint is dat het informatiebeheer bij de bron. Bij het ontstaan van een document dienen meteen de juiste metadata en de juiste format te worden vastgelegd. Om dit te realiseren is Verseon als midoffice-pakket aangeschaft, waarbij alle systemen die archiefinformatie produceren worden gekoppeld. Het informatiebeheer kan pas dan eenduidig plaatsvinden. Wanneer er geen koppelingen mogelijk zijn, is digitaal informatiebeheer niet of nauwelijks mogelijk. De informatie is centraal  benaderbaar. Wanneer de archiefbescheiden voldoen aan de eisen van de Archiefwet zullen zij daardoor betrouwbaar, authentiek en volledig zijn.