1.5 Doel van informatie- en archiefbeheersstructuur

Doel van het informatie- en archiefbeheer is dat een organisatie:

• de processen snel en verantwoord laat verlopen;

• de informatie op een betrouwbare wijze opslaat;

• de (toekomstige) beheerkosten beheersbaar blijven;

• als betrouwbaar gezien wordt;

• in staat is informatie te produceren of reproduceren die zo betrouwbaar is en aan eisen van authenticiteit voldoet dat zij bruikbaar is

  • voor de (bedrijfs)processen en projecten van de organisatie, 
  • in rechtszaken,
  • Als bron voor hergebruik en (later) onderzoek;

• de documenten in de juiste context toont;

• het optimaal functioneren van de democratie mogelijk maakt.

 

Informatiebeheer is het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.