1.8 Wat levert een DSP op

De burger, de verschillende bestuurs- en beleidslagen en de individuele ambtenaar zijn erbij gebaat dat documentaire informatie zodanig wordt gestructureerd dat relevante, actuele en betrouwbare informatie op elk benodigd tijdstip in de juiste samenhang toegankelijk is.

 

Zonder compleet te willen zijn levert het DSP het volgende op.

 • Betere dienstverlening.
 • Het biedt een basis voor het interactief communiceren tussen burger en gemeente.
 • Het verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatievoorziening.
 • Kwaliteitsverbetering en daardoor kostenvermindering.
 • Het beheer van gegevens wordt overzichtelijk ook ten gunste van burgers en bedrijven.
 • Het biedt een goede basis voor de Elektronische Overheid (E-Government).
 • Het vergroot de transparantie van de organisatie.
 • Het stelt de burger in staat het overheidshandelen te controleren en daarover te oordelen.
 • Het maakt het handelen van de gemeente reconstrueerbaar.
 • Bij een volledig digitaal proces kosten- en tijdsbesparing.
 • Er ontstaat een overzicht van papieren- en digitale informatiestromen binnen de gemeente.
 • De structuur van het archief sluit aan op de werkprocessen.
 • Er wordt effici├źntie bereikt in het archiefbeheer met een continue kwaliteitsbewaking.
 • De verantwoordelijkheid ligt op de werkplek.
 • De documentflow is te beheren en te beheersen.
 • Er komen gegevens beschikbaar t.b.v. de bedrijfsvoering, als bijv. gemiddelde behandeltijden, toe-, of afname van diensten/activiteiten, ontstaan van piekbelasting.
 • Er ontstaan prestatie-indicatoren en resultaatmaatstaven.
 • Er zijn mogelijkheden voor gegevensuitwisseling en koppelingen.
 • Er komen minder bedenkingen en bezwaren door de kleinere foutenkans bij informatieverstrekking.
 • Het biedt mogelijkheden om behandeltijden te verkorten met als gevolg economische voordelen.
 • Door opslag in een goed archiefsysteem kan informatie uit documenten hergebruikt.