Hoofdstuk 2

De documentaire informatievoorziening speelt een centrale rol in de bedrijfsvoering. Met regie en controle op de juiste handelwijze en een zorgvuldig archief- en informatiebeheer kan besluitvorming plaatsvinden op de juiste gegevens en wordt voorkomen dat de gemeentelijke bedrijfsvoering in gevaar komt. Elke gemeente is, voor het uitvoeren van de taken binnen het archief en het documentair informatiebeheer, gehouden aan verschillende wetten en regelgevingen.

 

2.1  Archiefwet en regelgeving

2.2  Zorg, beheer en verantwoordelijkheid archiefbeheer

2.3  Kwaliteitsproces archief- en informatiebeheer

2.4  Afdelingsbeleidstukken en Kwaliteitshandboek WerkWijzer Interne Zaken

2.5  Archiefstructuur

2.6  Archievenoverzicht

2.7  Gemeentearchief Putten