Hoofdstuk 3

3.1. Archief- en informatiebeheer, iOverheid , een voorwaarde voor E-Overheid

3.2  Zaakgericht werken 

3.3. Kennis- en handelingenbank 

3.3  Metadata 

3.4  Indicatoren t.b.v. bedrijfsvoering en besturen 

3.5  Technische hulpmiddelen