3.6 Technische hulpmiddelen

Het beheren van de informatie door de medewerkers van de documentaire informatie-voorziening wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik van technische hulpmiddelen. De belangrijkste zijn het programma Verseon en het Microsoft Office-pakket. In Verseon vindt o.a. de registratie en scanning (KOFAX) van de post plaats. Ook vindt daar de creatie van nieuwe documenten en het vastleggen van metagegevens van de documenten en de gestructureerde opbouw van de dossiers plaats. De programma's van het Office-pakket sluiten naadloos aan bij het programma Verseon.