Hoofdstuk 4

4.1. Zorgplicht en duurzaamheid

4.2. Het bewaren van digitale archiefbescheiden

4.3. Kwaliteitseisen materialen

4.4  Migratie en conversie

4.5  Opslag van bestanden

4.6. Overzicht van huidige programmatuur en hardware