Documentair Structuur Plan (DSP)

 

Inhoudsopgave

 

Geraadpleegde bronnen

 

Hoofdstuk 1  De organisatie en het informatiebeheer van de gemeente Putten

 

1.1.    Inleiding

1.2     Het Puttens Model van het Documentair Structuurplan

1.3     Factoren en ontwikkelingen die invloed hebben op het archief- en informatiebeheer

1.4     Projecten en acties

1.5     Het opstellen van een Documentair Structuurplan

1.6     Wat levert een DSP op

1.6     Wat kunnen knelpunten en risico's zijn voor archief- en informatiebeheer

1.8     Organogram van de gemeente Putten

1.9     Missie van de gemeente Putten en Visie op de organisatie

1.10   Missie en visie op archief- en informatiebeheer

 

Hoofdstuk 2  Organisatie van archief- en documentair informatiebeheer

 

2.1    Archiefwet en regelgeving

2.2    Zorg, beheer en verantwoordelijk

2.3    Toezicht op het archief en Documentaire Informatie Voorziening

2.4    Gemeentearchief Putten

2.5    Bewaking kwaliteit met behulp van afdelingsbeleidsstukken en

2.6    Zaaksgewijze ordeningen, binnenkomende en uitgaande documenten

2.7    Archiefstructuur

2.8    Archievenoverzicht

2.9    Veiligheid

 

Hoofdstuk 3  De kennis- en handelingenbank

 

3.1    DIV-structuur voorwaarde voor E-Overheid (E-Goverment)

3.2    Samenstelling kennis- en Handelingenbank

3.2.1 Kennis- en Handelingenbank en de opbouw Verseon 

3.3    Begroting

3.4    Archivistische gegevens

3.5    Afdelingskaartgegevens

3.6    AO-omschrijvingen

3.7    Lijst van metadata

3.8    Indicatoren t.b.v. bedrijfsvoering en besturen

3.9    Technische hulpmiddelen

3.10  Kwaliteitscontrole

3.11  Zaaktypen catalogus

 

Hoofdstuk 4  Duurzaamheid archiefbescheiden

 

4.1    Kwaliteitseisen materialen

4.2     Ministeriële regelingen

4.3    Substitutie, migratie en conversie

 

Hoofdstuk 5  Programmatuur en hardware

 

5.1    Zorgplicht

5.2    Het bewaren van digitale archiefbescheiden

5.3    Opslag van bestanden

5.4    Overzicht van huidige programmatuur en hardware

 

 

Bijlage 1

Overzicht van materialen die gemeente Putten gebruikt en de eisen gesteld in artikel 11

Bijlage 2

deel 1 Overzicht software gemeente Putten  (Informatie toegespitst op archiefwaardigheid en toegankelijkheid)

deel 2 Overzicht software gemeente Putten (Informatie toegespitst op versies, server en locatiegegevens)

Bijlage 3 Proces Registratie van ingekomen post

Bijlage 4 Archiveringsproces