Bijlage 2, deel 1

Deel 1. Overizht software gemeente Putten (Informatie toegespitst op archiefwaardigheid en toegankelijkheid)


Bijlage 2 deel 1 Overzicht software gemeente Putten (Informatie toegespitst op archiefwaardigheid en toegankelijkheid)


Afdeling

Programma

Toepassing

Server

Archiefwaardig

Toegankelijkheid geregeld

BM-B

EPU

Energie prestatie utiliteitsbouw

lokaal

Nee

n.v.t.

BM-B

EPW

Energie prestatie woningbouw

lokaal

Nee

n.v.t.

BM-B

GIA

Gevaarlijke Informatie Afvalstoffen Alleen een raadpleegfunctie

lokaal

Nee

n.v.t.

BM-B

VBI

Controle programma Betonvloeren

lokaal

Nee

n.v.t.

BM-M

Milpak

Voorschriften milieuwetgeving

lokaal

Nee

n.v.t.

BM-M

Noise explorer

Geluidsmetingen

lokaal Paul

Nee

n.v.t.

BM-M

Squit Bodem

Bodeminformatiesysteem. Gegevens van bodemonderzoeken worden vastgelegd en kunnen worden geraadpleegd.

Putten9

Ja

Alleen toegankelijk via het programma zelf (*)

BM-M

Squit XO

Bouw en Milieu Informatie systeem.

Putten9

Ja

Documenten worden in Verseon gemaakt

BPO

Giskitviewer

Geografische informatie

Putten9

Nee

n.v.t.

BPO

Registar

Administratie brandweermedewerkers
buitendienst openbare werken

Putten1 / lokaal

 

 

BPO-P

Green Valley

Website

Putten8

Ja

Archivering geregeld volgens advies IZ/2005/8573

BPO-P

Pardonґs salarisdiskette

simulatie salarisberekening

lokaal

Nee

n.v.t.

BPO-P

PC-Time

Tijdsregistratiesysteem

Putten12

Nee

n.v.t.

BPO-P

Persmaster

Salarissysteem

Putten…

 

 

BPO-P

Vbalans

Programma voor vaststellen waarderingfunctie.

lokaal

Nee

n.v.t. (Raadplegen, gegevens worden overgenomen in brief Verseon)

FIN-B

Civision Heffen

Vervangt VHS

Putten13

Ja

Bij ingebruikname overleg

Fin-B

CiVision Kadaster

Vervanger GKS

Putten13

 

 

Fin-B

CiVision Waarderen

Vervanger VWS

Putten13

 

 

FIN-B

Digitale luchtfoto's

Object informatie t.b.v. WOZ

Putten9

Ja

 

FIN-B

Zoekhuis

Viewer van funda om woningmarkt gegevens te bekijken

internet

Nee

n.v.t

FIN-F

ABN-Amro-officenet plus (via fin.adm.)

Telebankieren

lokaal

Ja

Dagafschriften worden gearchiveerd

Fin-F

CiVision Innen

Vervanger VIS

Putten13

 

 

FIN-F

EB-afschrift

Conversieprogramma

?

Nee

n.v.t.

FIN-F

Financials

Financieel informatiesysteem

Putten11

 

 

FIN-F

I-connect

Conversieprogramma

internet

Nee

n.v.t.

IZ

Protos

Procesmodellering

Putten6

Ja

Via intranet voor raadplegers procesbeschrijvingen

IZ

Verseon

Midoffice applicatie/DMS

Putten6

Ja

Alle digitale informatie is ook fysiek aanwezig in het archief

OW

Archicalc

Kosten calculatie bouw. Indien noodzakelijk worden deze gegevens overgenomen in Verseon.

 

 

 

OW

Boombeheer

Boombeheer

Putten9

 

 

OW

DG dialog rioolbeheer

Database met rioolgegevens en inspectiegegevens

Putten9

Ja

Alleen toegankelijk via het programma zelf (*)

OW

DG dialog wegbeheer

Database met gegevens over wegen en inspectiegegevens

Putten9

Ja

Alleen toegankelijk via het programma zelf (*)

OW

GISkit LKI

Landmeetkundige applicatie voor Autocad

?

 

 

OW

Giskit NenDwg

Mutatiebestand kadaster

?

Nee

n.v.t.

OW

Groenbeheer

Groenbeheer

Putten9

 

 


Afdeling

Programma

Toepassing

Server

Archiefwaardig

Toegankelijkheid geregeld

OW

Groenkenmerken

Raadpleegprogramma voor planten en bomen.

Putten7

Nee

n.v.t.

OW

GWW kosten en Elseviercalc

Raadpleegprogramma voor grond-, weg- en waterbouw (kosten).

Putten7

Nee

n.v.t.

OW

Klachtenregistratie

Registratie en afhandeling meldingen afd. OW.

?

Nee

n.v.t.

OW

Lichtbeheer

Registratie openbare verlichting Betreft o.a. storingsgegevens.

Putten9

 

 

OW

Plesir 2000

Lichtberekeningsprogramma. Lichtniveau in de straat. Back-up via netwerk.

?

 

 

OW

RAW

Bestekschrijven. Niet in Verseon. Wel worden er officiële stukken gemaakt. File soorten -.rsu en -.bst

Putten1

Ja

Alleen toegankelijk via het programma zelf (*)

OW

Speeltoestellenbeheer

Beheer van speelruimtes

Putten1 (data)

 

 

OW

STABU

 

Putten7

 

 

OW

Vehicle Data Analyzer

verkeersteller

lokaal

 

 

ROG

GBKN

Kadastrale kaarten. Werkexemplaren op papier en digitaal aanwezig. Archivering bij Kadaster

?

Nee

Geregeld via het Kadaster

ROG

MS Project

Projectplanningen ROG

lokaal

 

 

ROG + OW

Autocad

Teken programma. Tekeningen zouden als bijlage toegevoegd kunnen worden aan documenten.

Putten9

Ja

Alleen toegankelijk via het programma zelf (*).Bij verschillende leveranciers is ook nog informatie aanwezig

WB

Key2begraven

bpa-systeem

Putten5

 

 


Afdeling

Programma

Toepassing

Server

Archiefwaardig

Toegankelijkheid geregeld

WB-B

Beveiligingsnet

Paspoorten. Dit is van het Ministerie. Gemeente heeft geen bemoeienis. Software updates worden uitgevoerd.

?

Nee

n.v.t.

WB-B

Cipers

Burgerzaken-pakket incl. burgerlijke stand

AS/400

 

 

WB-B

Compe T&T

Controle programma voor het GBA

lokaal

Nee

n.v.t.

WB-B

Integraal stemsysteem

Software voor de stemmachines. Inclusief alle voorschriften en documentatie. (Word)

lokaal

Nee

n.v.t

WB-B

RAAS

Paspoorten. Dit is van het Ministerie. Gemeente heeft geen bemoeienis

lokaal

Nee

n.v.t

WB-W

Onderwijshuisvesting

Raadpleeg programma onderwijshuisvesting

lokaal

Nee

n.v.t.

WZI

Bijstand in beeld

 

?

 

 

WZI

G4LPA

Leerplicht informatiesysteem

Putten1

Ja

Alle documenten worden afgedrukt en bewaard in de fysieke dossiers. (Wettelijk plicht)

WZI

GWS4all

Documentair Informatie Systeem WZI.

Putten5

Ja

Alle documenten worden afgedrukt en bewaart in de fysieke dossiers. (Wettelijk plicht)

WZI

Handreiking

Raadpleegprogramma. Geen documenten worden er gemaakt

lokaal

Nee

n.v.t.

WZI

MRE

Kennissysteem ter ondersteuning van GWS4all. (Verhaal en terugvordering). Alle documenten worden in GWS4all verwerkt

Putten5

Nee

n.v.t., wordt per 24-01-2007 opgezegd


Afdeling

Programma

Toepassing

Server

Archiefwaardig

Toegankelijkheid geregeld

WZI

SG-verhuur woningzoekende

Huisvestingsprogramma. Alle info wordt afgedrukt en in de op de afdeling aanwezige fysieke dossiers bewaard

?

Ja

 

WZI

Vangnet regeling

Kennissysteem ter ondersteuning van GWS4all. Alle documenten worden in GWS4all verwerkt

lokaal

Nee

n.v.t.