1.10 Missie en visie op archief- en informatiebeheer

1.10 Missie en visie op de informatievoorziening

 

Afdeling Interne Zaken heeft als missie om het informatie- en archiefbeheer van de gemeente op orde hebben. Hierdoor is de informatie vindbaar en toegankelijk.

De visie voor een goed informatiebeheer begint bij de bron. Bij het ontstaan van een document dient meteen de juiste metadata en de juiste format te worden vastgelegd. Om dit te realiseren is Verseon het midoffice-pakket waarbij alle sytemen worden gekoppeld. Het informatiebeheer kan dan pas eenduidig plaatsvinden. De informatie is centraal  benaderbaar. Wanneer de archiefbescheiden voldoen aan de eisen van de Archiefwet zullen zij daardoor betrouwbaar, authentiek en volledig zijn.

 

Uitgelicht