1.7 Wat kunnen knelpunten en risico’s zijn voor informatie- en archiefbeheer

1.7  Wat kunnen knelpunten en risico’s zijn voor informatie- en archiefbeheer

 

• Tekort aan gekwalificeerde medewerkers i.v.m. arbeidsmarktkrapte.

• Hoge kosten vanwege achteraf te regelen informatie- en archiefbeheer.

• Het ontbreken van planningen en kwaliteitsbewaking.

• Het niet tijdig scheiden van te vernietigen en niet te vernietigen informatie waardoor achterstanden ontstaan met als gevolg inhaalslagen tegen extra kosten.

• Geen verantwoording kunnen afleggen als er geen of onvoldoende registratie (metagegevens) wordt opgenomen.

• Het verwaarlozen van contacten met vrijwilligersorganisaties en ander belangrijke contactpersonen.

• Kosten van migratietrajecten i.v.m. duurzaamheid van digitale informatie.

• Kosten van substitutie van archiefbescheiden.

• Kosten van restauratie van archiefbescheiden.

• Kosten van ontzuren van archiefbescheiden.

• Informatiegaten door te weinig mogelijkheid om naar behoren het informatie- en archiefbeheer uit te voeren over (vluchtige) digitale informatie.

• Gevolgen van het verlies van informatie door conversieslagen bij systeemvervanging.

• Gevolgen van het niet op orde hebben van de te verstrekken gegevens in verband met het ingaan van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.

• Gevolgen van het niet op orde hebben van de te verstrekken gegevens in verband met de Wet dwangsom.

• Gevolgen van het niet tijdig (kunnen) inspelen/anticiperen op (voorgenomen) nieuwe wettelijke taken/verplichtingen.

 

Uitgelicht