Hoofdstuk 2

 

Hoofdstuk 2 Organisatie van archief- en documentair informatiebeheer

 

De documentaire informatievoorziening speelt een centrale rol in de bedrijfsvoering. Voor het uitvoeren van de taken binnen het archief en het documentair informatiebeheer is elke gemeente gehouden aan verschillende wetten en regelgevingen. Met controle op de juiste handelwijze en een zorgvuldig beheer voorkomen we dat de gemeentelijke bedrijfsvoering in gevaar komt.

 

2.1     Archiefwet en regelgeving

2.2     Zorg, beheer en verantwoordelijkheid

2.3     Toezicht op het archief en de Documentaire Informatie Voorziening

2.4     Gemeentearchief Putten

2.5     Bewaking kwaliteit met behulp van afdelingsbeleidsstukken en WerkWijzers

2.6     Zaaksgewijze ordening, binnenkomende en uitgaande documenten

2.7     Archiefstructuur

2.8     Archievenoverzicht

2.9     Veiligheid