3.3. Begroting

3.3. Begroting

 

Doordat er een relatie ligt tussen de begrotingssystematiek en het trefwoord, is het mogelijk om ook andere relaties inzichtelijk te krijgen. Bijvoorbeeld de relatie met het deelbeheersproduct met de document flow. Er is een relatie tussen deelbeheersproduct en trefwoord. Tweemaal per jaar wordt bij de afdeling Financiën een actueel overzicht van de begrotingsproducten opgevraagd en zonodig verwerkt in Verseon. Dit is in de jaarplanning IZ opgenomen.

Uitgelicht