3.4. Archivistische gegevens

3.4. Archivistische gegevens

 

Met een vastgelegde relatie tussen trefwoorden en dossiers worden archiefgegevens toegekend zoals classificatienummers en de bewaartermijn. De bewaartermijnen zijn ingevuld op basis van de eind 2005 vastgestelde selectielijst die van toepassing is op archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996. De informatie is geen statisch geheel. Alle zaken die worden gearchiveerd worden getoetst aan de gegevens. Voldoen de te archiveren documenten niet aan de gegevens uit het DSP dan wordt door de dossiervormers bepaald of het DSP dient te worden aangepast of dat de ter archivering aangeboden stukken moeten worden gewijzigd. De toetsing staat beschreven in het Kwaliteitshandboek/AfdelingsWerkWijzer Interne Zaken.

Uitgelicht