3.7 Lijst van metadata

3.7. Lijst van metadata

 

Overzicht van metadata die per document/product kunnen worden vastgelegd.

Product/Document

• type Product*

• type  Document

• afdeling٭

• opsteller٭

• datum registratie٭

• datum document٭

• vertrouwelijk

• NAW-gegevens٭

• trefwoord٭

• locatie

• notitie

• verkorte inhoud٭

• financiële gevolgen/dekking

• risicoparagraaf

• soort vergadering

• vergaderdatum

• besluitvorming B. en W.

• paraaf

• besluit

• vergaderdatum

• proces

• activiteit

• status٭

• behandelende afdeling

• behandelaar٭

• datum geplande afdoening

• datum werkelijke afdoening

• publicatiegegevens

• verzenddatum٭

*Bij het koppelen van andere systemen dient minimaal deze metadata gekoppeld te worden.

 

Voor publicatie naar de website kan men de metadata gebruiken die al is vastgelegd in het midoffice-pakket Verseon. De metadata gegevens voldoen aan de eisen die worden gesteld aan metadata die voor websites gebruikt worden nl. de Dublin core.

Overzicht van de data die zijn vastgelegd in de kennis- en handelingenbank

Verantwoordelijke eenheid

• Eigenaar

• Trefwoord

• Classificatie/dossiersoort

• Basis archiefcode

• Registreerd in

• Dossiersoort

• Betreft

• Beheersproduct

• Deelbeheersproduct

• Omschrijving afdelingskaart

• Waardering

• Start bewaartermijn

• Bewaartermijn

Uitgelicht