4.1 Kwaliteitseisen materialen

4.1. Kwaliteitseisen materialen

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de kwaliteitseisen die aan materialen worden gesteld omwille van het duurzaam behoud van archiefbescheiden. Onder archiefbescheiden wordt ook hier elke mogelijke vorm van archiefbescheiden bedoeld. Vanwege de complexiteit worden de duurzaamheideisen t.a.v. programmatuur en hardware nader uitgewerkt in Hoofdstuk 5.

In Regelingen artikelen 11, 12, 13 van het Archiefbesluit wordt aangegeven dat sommige voorschriften aanvankelijk tot verhoging van kosten kunnen leiden. Ook wordt aangegeven dat dat als gevolg heeft dat bespaard kan worden op de kosten van conservering van het in de archiefbewaarplaats berustende culturele erfgoed.

Uitgelicht