Regelingen

De gemeente Putten vormt tijdens de uitvoering van zijn werkprocessen archieven om vast te leggen hoe zij haar taken heeft verricht.

Deze archieven worden gebruikt voor de bedrijfsvoering, voor het afleggen van verantwoording en later voor historische onderzoek. De archieven zijn samengesteld op basis van wet- en regelgeving.

In deze rubriek noemen we de belangrijkste wetten en regelingen, die niet alleen op nationaal maar ook op provinciaal en lokaal niveau zijn vastgesteld.

 

Besluit informatiebeheer gemeente Putten 2017

 

Archiefverordening