Tarieven

Voor het laten doen van naspeuringen in het archief en het verstrekken van fotokopieën c.a. worden kosten in rekening gebracht, conform de op dit moment geldende Legesverordening.

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte daarvan € 7,75.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:

A-4 formaat zwart-wit - € 0,30

A-4 formaat kleur - € 1,50

A-3 formaat zwart-wit - € 0,40

A-3 formaat kleur - € 2,50

Als bovenstaande formaten dubbelzijdig worden bedrukt, wordt het tarief verdubbeld.

A-2 formaat en groter zwart-wit  - € 18,00

A-2 formaat en groter kleur - € 21,00

Foto's zwart-wit/kleur, analoog tot maximaal formaat 20x30 per foto - € 5,00

Volgende afdrukken van foto's - € 1,00

Foto's kleur/digitaal tot maximaal formaat A-4 per pagina - € 5,00