Educatie

Jaarlijks vinden er sinds 2009 in het gemeentearchief ook educatieve activiteiten plaats voor de Puttense jeugd.

Uit reacties op de website is op te maken dat ook kinderen veel gebruik maken van de website van het gemeentearchief. Ze kunnen hier informatie vinden voor werkstukken of  voor een spreekbeurt die ze voor school moeten maken. Rechtstreeks contact is er in het kader van het project ‘Op avontuur met Steventje’ voor groep 5 van de basisschool. De stichting Kunst en Cultuur Educatie uit Harderwijk speelt hierbij een bemiddelende rol, maar er wordt vanuit scholen ook direct contact gelegd.

"Op avontuur met Steventje"

Steventje van den Brink van de Mariahoeve (1905-1992).

Er is een project met het doel kinderen in aanraking te brengen met hun eigen (familie-) geschiedenis, iets te leren over het leven van leeftijdgenoten 100 jaar geleden, het leven en werken op een kleine boerderij en de taal die werd gesproken (Putters Praoten).

Samenwerking tussen de museumboerderij Mariahoeve en het gemeentearchief heeft ertoe geleid dat dit project gerealiseerd kon worden.

De Akker

Het project bestaat uit drie (optioneel vier) lessen op school en twee excursies. De eerste les is bedoeld als algemene inleiding. Met behulp van foto's en voorwerpen uit de leskist over het leven van vroeger en hoe Putten er 100 jaar geleden uitzag. Er worden stukjes voorgelezen uit het boek de Mariahoeve over het leven van Steventje. Ook wordt een DVD vertoond, waarin de barones Van Pallandt van landhuis de Vanenburg een bezoek brengt aan de Mariahoeve om Steventje te bedanken voor het vinden van het hondje van de barones. Steventje en de vriendinnetjes die bij haar waren toen ze het hondje vond, krijgen een poëziealbum van de barones. De leerlingen ontvangen ook allemaal een poëziealbum.

Voor les twee moeten de kinderen thuis een stamboom maken dat ze op school in hun album moeten schrijven. Met getallen uit de stamboom van de "Van den Brinken" moeten sommen gemaakt worden.

Les drie laat de kinderen met behulp van het boekje 'Putters Praoten' kennis maken met het Puttense dialect. Desgewenst kunnen de scholen ook nog een vierde les geven, waarin de kinderen geleerd wordt kleine toneelstukjes over het leven van Steventje te spelen.

De eerste excursie is naar de Mariahoeve. De kinderen krijgen een speciaal voor hen ontwikkelde rondleiding en er worden diverse activiteiten uitgevoerd.

De Wegwijzer

 

De tweede excursie is naar het gemeen tearchief. Zij krijgen een DVD te zien waarin in het Putters iets verteld wordt over de naamgeving. Verder worden geboorteregisters en andere archiefstukken getoond.

De school Steenenkamer heeft in 2010 als eerste school met dit project meegedaan.

De dames E.A. Luteijn, T. Elbertsen en M.L. Hazeu en de heren J. van Hell en L.A. Luteijn van het PHG helpen om het bezoek aan het gemeentearchief tot een succes te maken.

Op de beeldbank zijn meer foto's van de bezoeken aan het gemeentearchief geplaatst.