Tentoonstelling genealogie

De van 12 december 2007 t/m 3 januari 2008 gehouden tentoonstelling genealogie is een groot succes geweest. Nadat de opening door 200 mensen was bijgewoond, bezochten later nog eens 300 personen de expositie. Bovendien werden ook nog eens 90 schoolkinderen in klassikaal verband ontvangen.

Foto van tentoonstelling genealogie

Er kwamen veel enthousiaste reacties. Men vond het leerzaam en interessant. Een aantal personen is meerdere keren geweest.  Er waren veel mensen die hun eigen verhalen inbrachten, er was veel herkenning op oude foto's wat weer nieuwe informatie opleverde.

Ook waren er mensen die spontaan materiaal (documenten en foto's) kwamen brengen. Kortom: genealogie is voor velen gaan leven. Voor belangstellenden blijft de mogelijkheid bestaan om een afspraak met de gemeentearchivaris te maken. 

Foto van tentoonstelling genealogie

Tekeningenwedstrijd

Door middel van lesbrieven en een tekeningenwedstrijd waren ook de plaatselijke scholen bij de tentoonstelling betrokken. Er hebben zeven scholen met de tekeningenwedstrijd meegedaan, wat ruim 150 tekeningen opleverde. Er waren heel veel leuke inzendingen, waaruit ook bleek dat er veel werk van was gemaakt.

De winnaar is geworden Mieke Valk van school de Pelikaan. De keus viel op Mieke omdat zij de leukste en meest originele tekening had gemaakt die bovendien het best aan de opdracht voldeed.

Foto van tentoonstelling genealogie

Tekening van Mieke Valk

De opdracht luidde:

Maak een tekening van de vader of moeder van je opa of oma. Hierbij kun je denken aan b.v. hoe zag hun kleding eruit,wat was hun beroep,hoe woonden ze en wat je zelf kunt bedenken. Op 14 januari 2008 is de prijs, een cadeaubon voor Mieke en twee boeken voor school de Pelikaan, uitgereikt door de gemeentearchivaris Jaap Smit, vergezeld door Otto Ottens.