Kern Putten 1985 en 1993

In de zeventiger en tachtiger jaren werden woningen gebouwd op de Putter Eng. Het essenlandschap en tal van oude landwegen verdwenen hierdoor. Projectmatige woningbouw vond ook plaats in het centrum. 'Molenzicht' en 'De Vier Winden' zijn daar voorbeelden van.

Momenteel wordt het plan. Husselerveld uitgevoerd. Dit gebied ligt ten westen van de Nijkerkerstraat en ten zuiden van de Stationsstraat. De ruimtelijke ontwikkeling van het dorp is ongeveer kloksgewijs verlopen.

 

1985

Kaart van de kern Putten 1985

 

1993

Kaart van de kern van Putten 1993