Zetelverdeling gemeenteraad van 2018 tot

Zetelverdeling gemeenteraad van 2018 tot

Gemeenteraad 22-03-2018

 

Gemeentebelangen

R. Hoogendijk (fvz)

E. van Dam

drs. H. Koornneef

 

ChristenUnie

ing. L. van den Heuvel (fvz)

T.J. van Ooijen

J. Lubbertsen-Ruiter BSc

E.A. van Hemel

G. Priem (W)

 

CDA

R.G. van Schoor-van den Brink (fvz)

ing. B.R. Olthuis**

G. Elsenaar-van Rooijen

J. van Meerveld MSc

J.M. van de Brug***

 

Wij Putten

mr. drs. H.G. Luitjes (fvz)

W. van Voorst-Ruiter*

M. van den Hoek

J.A. la Roi

J. Kamphuis

R. Koekkoek (W)

 

SGP

ing. J. van den Brink (fvz)

mr. E.T. ’t Jong

ing. C.J. de Goffau

N. Gerritsen (W)


* wnd raadsvoorzitter

** De heer Olthuis heeft in de vergadering van 10-01-2019 afscheid genomen als lid van de gemeenteraad

*** CDA-raadslid vanaf 7-02-2019