Jaarverslag 2007

Verslag van de gemeentearchivaris aan burgemeester en wethouders over het gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats (art. 15 Archiefverordening) en over de uitoefening van het toezicht (art. 21 Archiefverordening).

 

tevens

 

verslag van burgemeester en wethouders aan de raad, op grond van art. 9 van de Archiefverordening, omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwetwet (zorg voor de archiefbescheiden).

 

Inhoudsopgave

 

1. Inleiding

 

2. Organisatie

 • Werkzaamheden
 • Publieksruimte
 • Medewerkers
 • Vrijwilligers

 

3. Dienstverlening

 • Informatiefolders
 • Bezoekersreglement
 • Bezoekregistratie
 • Bezoek
 • Schriftelijk
 • Telefoon
 • Categorieën
 • Website

 

4. Educatie en publieksactiviteiten

 • Tentoonstelling genealogie

 

5. Acquisitie

 • Krantencollectie
 • Collectie Van de Kraats
 • Collectie Wouters
 • Puttense archieven uit Gelders Archief
 • Toekomstige acquisitiemogelijkheden

 

6. Materieel Beheer

 • Depotbeheer/archiefbewaarplaats
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Calamiteitenservice
 • Calamiteitenplan
 • Restauratie
 • Kaartmateriaal en luchtfoto's

 

7. Toegankelijk maken

 • Archief Gemeentebestuur 1800-1940
 • Archief Gemeentebestuur 1940-1975
 • Archief Gemeentebestuur 1975-1990
 • Particuliere archieven en verzamelingen
 • Documentatieoverzicht
 • Substitutie
 • Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters

 

8. Inspectie

 • Gemeentearchivaris/beleidsmedewerker
 • Inspectietaken
 • Archiefruimten
 • Beheersregels
 • Dossieruitleen
 • Bewaartermijnen c.q. vernietiging
 • Informatievoorziening en -structuur

 

9. Contacten

 • Archiefinspectie
 • Diensthoofdenoverleg
 • Gebiedsgericht cultuurbeleid
 • Puttens Historisch Genootschap
 • Particulieren