1. Inleiding

Vanaf 1 januari 2007 voert de gemeente Putten weer zelfstandig het archiefbeheer. Dit verslag is een weergave van de activiteiten in 2007.

 

In het voorstel aan de gemeenteraad van 24 januari 2007 (IZ/2007/541) om uit de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe te treden schrijven B. en W.: "Na de formele besluitvorming zullen wij zelfstandig gekwalificeerd archiefbeheer nader invullen." De gemeenteraad heeft hier op 1 februari 2007 mee ingestemd.

 

Werken in een archief is werken aan de toekomst. Dit mag paradoxaal klinken, maar het behoud van de archieven geeft mogelijkheden tot het leren van in het verleden gemaakte fouten, zodat die niet herhaald worden. Lessen voor de toekomst, als het ware. Dat met archieven zuinig moet worden omgegaan behoeft geen nadere uitleg. Hoe wij dat doen zal in dit verslag duidelijk worden.

 

Het was een aanloopjaar, waarin weliswaar kon worden voortgeborduurd op wat in de afgelopen decennia al tot stand was gebracht, maar waarbij ook veel opnieuw in de steigers moest worden gezet, waarmee een basis werd gelegd voor verdere uitbouw in de toekomst. 

 

9 januari 2008

De gemeentearchivaris van Putten