4. Educatie en publieksactiviteiten

Tentoonstelling genealogie

Ondanks de hoeveelheid tijd die het in eigen beheer organiseren van het gemeentearchief heeft gekost en de eerste aandacht die uitging naar de wettelijke taken hebben educatie en actieve publieksactiviteiten aan het eind van het verslagjaar aandacht kunnen krijgen.

 

Foto van educatie en publieksactiviteitenEen voorbeeld daarvan is de tentoonstelling over genealogie die in december is gehouden.De werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap werkte sinds 1995 onafgebroken iedere maandagmiddag in het gemeentearchief aan de samenstelling van een gezinsboek van Puttense gezinnen vanaf begin 1600 tot ± 1920 en aan een overzicht van de bewoningsgeschiedenis en adresherkenbaarheid van diverse panden.

 

De gemeente Putten ziet het belang van deze vorm van historiebeoefening en heeft daar faciliteiten voor verleend. Zij heeft in de afgelopen jaren regelmatig en dankbaar gebruikgemaakt van de databases van het Genootschap, waardoor het gemeentearchief de belangstellende burgers vlot van de nodige informatie heeft kunnen voorzien.

 

Ter gelegenheid van het 12½-jarig jubileum van deze inspanningen, maar ook om een win-win situatie te creëren voor Gemeente, PHG en de gemeenschap, is aan de werkgroep de mogelijkheid geboden om, in samenwerking met het gemeentearchief, in december een tentoonstelling over genealogie te organiseren, waarbij alle inwoners werden uitgenodigd.

 

Vanwege het educatieve karakter zijn ook de basisscholen uitgenodigd aan het project mee te doen. Het gemeentearchief heeft gezorgd voor lesmateriaal t.b.v. leerlingen en leerkrachten.Leerlingen van groep 8 mochten daarbij een tekening maken van hoe zij dachten dat hun voorouders (bijv. de vader en moeder van hun opa en oma) er uitgezien zouden hebben. Hierbij konden zij denken aan vragen als hoe hun kleding eruitzag, wat hun beroep was, hoe ze woonden, of het een groot of klein gezin was en wat ze zelf nog meer konden bedenken.

 

Foto van educatie en publieksactiviteitenDoor zeven scholen is met 154 tekeningen meegewerkt aan de tentoonstelling. De tekeningen zijn opgehangen bij de tentoonstelling. Ook werden de leerlingen op weg geholpen met het begin van hun eigen stamboom, waarvan hen een model werd verstrekt.

 

Deze tentoonstelling, in de raadzaal van het gemeentehuis, duurde van 12 december 2007 t/m de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2008 en was op werkdagen te bezoeken. Te zien waren foto's en genealogische gegevens van een aantal Puttense winkels en bedrijven en hun eigenaren. Ook waren doorlopende diapresentaties te zien. De opening van de tentoonstelling werd door ruim twee honderd belangstellenden bijgewoond.

 

Behalve door drie schooklassen (met in totaal 90 leerlingen), werd de tentoonstelling ook door ongeveer 300 andere belangstellenden bezocht, ook door mensen van buiten de gemeente Putten. Degenen die meer wilden weten over stamboomonderzoek konden een afspraak maken met de bij de tentoonstelling aanwezige leden van de werkgroep Genealogie van het PHG en/of medewerkers van het gemeentearchief. Van die mogelijkheid is en wordt dankbaar en veelvuldig gebruikgemaakt. Deze tentoonstelling mag worden gezien als een eerste aanzet in de opbouw van andere     educatieprojecten, die we in de komende jaren vorm willen geven.

Foto van educatie en publieksactiviteiten