Jaarverslag 2008

Verslag van de gemeentearchivaris aan burgemeester en wethouders over het gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats conform artikel 7 van het Besluit Informatiebeheer en over de uitoefening van het toezicht conform artikel 14 Archiefverordening.
 
tevens
 
verslag van burgemeester en wethouders aan de raad, op grond van artikel 8 van de Archiefverordening, over wat zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet (zorg voor de archiefbescheiden).
 
Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding

 

2. Organisatie

 • Plaats in de organisatie
 • Wettelijk kader
 • Archiefdepots
 • Archiefruimten
 • Bezoekersruimte/studiezaal
 • Werkwijze
 • Medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Puttens Historisch Genootschap 

 

3. Dienstverlening 'oud' archief

 • Bezoekersreglement
 • Bezoekregistratie
 • Bezoektijden
 • Onderzoeken
 • Bijzondere onderzoeken
 • Hulpmiddelen
 • Website
 • Intenties

 

4. Educatie en publieksactiviteiten

 • Tentoonstelling genealogie
 • Gebiedsgericht Cultuurbeleid leskist groep 5 basisschool

 

5. Acquisitie

 • Krantencollectie
 • Kleine archieven
 • Collectie Wouters
 • Collectie Huisman
 • Puttense archieven uit Gelders Archief
 • Acquisitiemogelijkheden

 

6. Materieel Beheer

 • Depotbeheer/archiefbewaarplaats
 • Ruimte-indeling
 • Klimaat
 • Veiligheid
 • Calamiteitenplan
 • Calamiteitenservice
 • Restauratie Kaartmateriaal en luchtfoto's
 • Persoonskaarten

 

7. Toegankelijk maken

 • Archief Gemeentebestuur 1800-1940
 • Archief Gemeentebestuur 1940-1975
 • Archief Gemeentebestuur 1975-1990
 • Notariële akten
 • Particuliere archieven en verzamelingen
 • Basisregistratie Adressen en Gemeenten
 • Documentatieoverzicht
 • Substitutie
 • Burgerlijke stand en Bevolkingsregisters
 • Historische Canon Putten

 

8. Inspectie

 • Inspectietaken
 • Archiefbewaarplaats
 • Archief op locatie
 • Beheersregels
 • Dossieruitleen
 • Bewaartermijnen c.q. vernietiging
 • Informatievoorziening en -structuur

 

9. Contacten

 • Archiefinspectie
 • Diensthoofdenoverleg
 • Bijeenkomsten
 • Puttens Historisch Genootschap
 • Particulieren