1. Inleiding

In het voorliggende verslag wordt u een beeld geschetst van de werkzaamheden die in 2008 verricht zijn in het Gemeentearchief van Putten.

 

Foto van het gemeentearchief In Putten wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de opgeslagen gegevens in de archieven.

Niet alleen via een bezoek aan het gemeentearchief in het gemeentehuis maar ook via de website van de gemeente Putten kunnen burgers archiefinformatie inwinnen.

In het afgelopen jaar is hard gewerkt om informatie volgens de richtlijnen te sorteren en te selecteren en op die wijze toegankelijk te maken voor onderzoek. Er is een slag gemaakt met onder andere de afronding van de inventaris over de periode 1975-1990. Er blijft nog veel te doen.

Gemeente Putten streeft ernaar om de bezoeker zijn onderzoek zo zelfstandig mogelijk uit te laten voeren.

 

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om haar archieven zorgvuldig te bewaren en te beheren volgens vastgestelde regels. Gemeente Putten heeft vanaf januari 2007 op zich genomen om zelfstandig het gekwalificeerd archiefbeheer uit te voeren en doet dat ten dienste van de bedrijfsvoering, eigen bevolking en het nageslacht.

 

Januari 2009

Gemeentearchivaris van Putten