4. Educatie en publieksactiviteiten

Tentoonstelling genealogie

Foto van educatie en publieksactiviteitenDe tentoonstelling genealogie, die gehouden werd van 12 december 2007 t/m 3 januari 2008, heeft ook tijdens de nieuwjaarsreceptie veel belangstelling getrokken. In het jaarverslag van 2007 werd reeds aandacht aan de tentoonstelling besteed. Vanwege het educatieve karakter waren ook de basisscholen uitgenodigd om aan het project mee te doen. Daaraan hebben 90 leerlingen van drie scholen meegedaan.  In januari was de prijsuitreiking aan Mieke Valk voor meest originele inzending.

 

Het gemeentearchief heeft in 2008 deelgenomen aan het project 'Op avontuur met …'  in het kader van Gebiedsgericht Cultuurbeleid West-Veluwe. De betrokken gemeenten (Nijkerk, Scherpenzeel, Barneveld, Putten, Ermelo en Harderwijk) en de provincie werken samen om kunst en cultuur een extra impuls te geven.

 

Foto van educatie en publieksactiviteitenVoor 'Op avontuur met…' is een regionaal projectstramien ontwikkeld. Met behulp van dit stramien is in iedere gemeente een variant van 'Op avontuur met…' tot stand gekomen. Binnen iedere variant staat een historische hoofdpersoon centraal. De leerlingen verdiepen zich in deze persoon en leren zo typerende kenmerken van hun eigen gemeente kennen. Het gemeentearchief Putten heeft in samenwerking met de openbare bibliotheek, de Mariahoeve, basisschool Schovenhorst en enkele vrijwilligers samengewerkt aan de totstandkoming van 'Op avontuur met…'. In Putten zullen alle basisschoolleerlingen van groep 5 jaarlijks op avontuur kunnen gaan met Steventje van den Brink. Steventje werd in 1905 geboren en woonde samen met haar familie op de Mariahoeve. Aan de hand van Steventje gaan de leerlingen terug in de tijd. Ze maken onder andere kennis met de stamboom, Putters dialect, speelgoed en andere voorwerpen van vroeger. In het kader van het project is een leskist samengesteld en brengen de leerlingen een bezoek aan de Mariahoeve en het gemeentearchief. Het project is opgezet voor de  groepen 5 van de basisscholen en zal in het voorjaar van 2009 van start gaan. Het ligt in de bedoeling dat het project nog wordt uitgebreid met materiaal voor de groepen 4 en 6 van de basisscholen.