1. Inleiding

In het voorliggende verslag wordt u een beeld geschetst van de werkzaamheden die in 2009 verricht zijn in het gemeentearchief van Putten.

 

In Putten wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de opgeslagen gegevens in de archieven. Niet alleen via een bezoek aan het gemeentearchief in het gemeentehuis maar ook via de website van de gemeente Putten kunnen burgers archiefinformatie inwinnen. In 2009 is hard gewerkt om informatie volgens de richtlijnen te sorteren en te selecteren en op die wijze toegankelijk te maken voor onderzoek. Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om haar archieven zorgvuldig te bewaren en te beheren volgens vastgestelde regels. Gemeente Putten heeft vanaf januari 2007 op zich genomen om zelfstandig het gekwalificeerde archiefbeheer uit te voeren en doet dat ten dienste van de bedrijfsvoering, eigen bevolking en het nageslacht.

 

In het afgelopen jaar is weer een gedeelte van het archief van het gemeentebestuur toegankelijk gemaakt. Het betreft het gedeelte 1795-1939, dat nu beschikbaar is voor het publiek.

 

Het gemeentearchief bezit niet alleen correspondentie maar ook akten en kaarten. Het gemeentearchief heeft een ruimte waarin documenten veilig en verantwoord worden beheerd. Door de indexen en inventarissen zowel in de bezoekersruimte als op de website beschikbaar te stellen, kan de bezoeker zijn onderzoek zo zelfstandig mogelijk uitvoeren.

 

Januari 2010

Gemeentearchivaris van Putten