4. Educatie en publieksactiviteiten

Gemeente Putten organiseert jaarlijks projecten in het kader van educatie en publieksactiviteiten Ook in 2009 hebben deze activiteiten plaatsgevonden.

 

"Op avontuur met Steventje"

Er is een project gestart met het doel kinderen in aanraking te brengen met hun eigen (familie-) geschiedenis, iets te leren over het leven van leeftijdgenoten 100 jaar geleden, het leven en werken op een kleine boerderij en de taal die werd gesproken (Putters Praoten).

Samenwerking tussen de museumboerderij Mariahoeve en het gemeentearchief heeft ertoe geleid dat dit project gerealiseerd kon worden.

 

Het project bestaat uit drie (optioneel vier) lessen op school en twee excursies. De eerste les is bedoeld als algemene inleiding. Met behulp van foto's en voorwerpen uit de leskist over het leven van vroeger en hoe Putten er 100 jaar geleden uitzag. Er worden stukjes voorgelezen uit het boek de Mariahoeve over het leven van Steventje. Ook wordt een DVD vertoond, waarin de barones Van Pallandt van landhuis de Vanenburg een bezoek brengt aan de Mariahoeve om Steventje te bedanken voor het vinden van het hondje van de barones. Steventje en de vriendinnetjes die bij haar waren toen ze het hondje vond, krijgen een poëziealbum van de barones. De leerlingen ontvangen ook allemaal een poëziealbum. Voor les twee moeten de kinderen thuis een stamboompje maken dat ze op school in hun album moeten schrijven. Met getallen uit de stamboom van de "Van den Brinken" moeten sommen gemaakt worden. Les drie laat de kinderen met behulp van het boekje 'Putters Praoten' kennis maken met het Puttense dialect. Desgewenst kunnen de scholen ook nog een vierde les geven, waarin de kinderen geleerd wordt kleine toneelstukjes over het leven van Steventje te spelen. De eerste excursie is naar de Mariahoeve. De kinderen krijgen een speciaal voor hen ontwikkelde rondleiding en er worden diverse activiteiten uitgevoerd. De tweede excursie is naar het gemeentearchief. Zij krijgen een DVD te zien waarin in het Putters iets verteld wordt over de naamgeving. Verder worden geboorteregisters en andere archiefstukken getoond.

 

Burgemeester mr. B.J. van Putten heeft in juli de aftrap gegeven van het project in de school Steenenkamer. De dames E.A. Luteijn, T. Elbertsen en M.L. Hazeu en de heren J. van Hell en L.A. Luteijn van het PHG hebben ons geholpen om het bezoek aan het gemeentearchief tot een succes te maken.

 

Klompenpaden

Eind april 2009 is een werkgroep samengesteld die heeft uitgezocht waar vroeger de kerkenpaden in de gemeente hebben gelopen. De werkgroep bestond uit de heren J. van Hell, E. Steenmeijer, A. Klaassen, G. Hollander en de gemeentearchivaris. Zij hebben met behulp van oude kadaster- en stafkaarten drie van deze paden teruggevonden en hun 'loop' kunnen herleiden. Het betreft een pad ten oosten van het dorp Putten en twee paden ten zuiden van het dorp.

 

De werkgroep is samengesteld omdat in het kader van het RNV programma Versterking recreatie, toerisme: 'de gastvrije regio' subsidie is ontvangen voor de herontwikkeling en aanleg van kerkenpaden in de gemeente Putten. Het project kreeg de naam "Kerkenpaden uit de vergeethoek".

 

Nu de loop van de kerkenpaden bekend is, zal, in samenwerking met Landschapsbeheer, begonnen worden met de hernieuwde aanleg van deze kerkenpaden.