5. Acquisitie

Krantencollectie

Om de krantencollectie door juiste opslag voor de toekomst te behouden en de collectie zo volledig mogelijk te maken, is na overleg met het PHG besloten om de krantencollectie van het Puttens Historisch Genootschap samen te voegen met de gemeentelijke krantencollectie.

 

De kranten zijn gerubriceerd en de index is te bekijken op de website bij het gemeentearchief onder de rubriek "verzamelingen en collectie". Het gemeentearchief en het PHG zoeken samen een goede bestemming voor de aanwezige dubbele exemplaren.

 

Documentatie- en boekencollectie

Om hun verzameling documentatie en boeken beter tot zijn recht te laten komen heeft het PHG zijn verzameling overgedragen aan het gemeentearchief. De collectie wordt opgenomen in de gemeentelijke collectie en geplaatst in de bezoekersruimte van het gemeentearchief. Op deze wijze komt een mooie collectie tot stand die een aanwinst mag worden genoemd voor de onderzoekende bezoeker.

 

Kleine archieven

De heer J. van Hell heeft ons enkele unieke documenten uit de erfenis van zijn vader geschonken. Het betreft twee notulenboeken uit de vorige eeuw.

  • het notulenboek van de waternoodcommissie van 19 januari 1916 en
  • het notulenboek van de stierenvereniging "Veredeling Zij Ons Doel" opgericht 9 november 1945 in het buurtschap Nulde en Omstreken. De correspondentie loopt van 1945-1967.

 

Acquisitiemogelijkheden

Met het doel een zo compleet mogelijk beeld te laten ontstaan van de geschiedenis van de gemeente Putten wordt blijvend aandacht besteed aan de verwerving van archieven van de, ook onder cultureel erfgoed vallende, verenigingen en particulieren. Zoals vermeld, worden er regelmatig kleinere of grotere archieven aangeboden.

Bij het aanbieden of verwerven van archieven wordt, nadat nut en noodzaak van verwerving is vastgesteld, onderzocht in hoeverre conservering, restauratie, ontsmetting en inventarisatie noodzakelijk is, voordat de archieven definitief in de archiefbewaarplaats kunnen worden opgenomen en voor het publiek beschikbaar kunnen worden gesteld. Met de aanbieders zal derhalve worden overlegd welke stappen er gevolgd moeten worden.

 

In 2010 zal een acquisitieprofiel worden opgesteld. Hierin worden criteria opgenomen om te beoordelen of een particulier archief past in het gemeentearchief om zo een evenwichtige opbouw te krijgen van de Puttense historie.