De Parochiekerk, pastorie en begraafplaats

 

 

 

II.

 

DE PAROCHIEKERK, PASTORIE EN BEGRAAFPLAATS

 

 

 

II.1.

 

De parochiekerk en pastorie.

 

 

 

II.1.1

 

De oude kerk

 

86

 

Situatietekening van de kerk, 1939. 1 stuk.

 

87

 

Stukken betreffende verbouwing van de kapel van de Kelnarij tot parochiekerk, 1858, 4 stukken.

 

 

N.B.kopieën uit de collectie Rijsenburg nr.352

 

88

 

Kopie van de kadastrale kaart van 1880, waarop de R.K. pastorie terug te vinden is, 1 stuk.

 

89

 

Kopieën van stukken betreffende diefstal uit de kerk 1842,

 

 

4 stukken.

 

90

 

Stukken betreffende aansluiting op elektriciteit, 1924, 3 stukken.

 

91

 

Vergunning voor het leggen van een klinkerpad in het voetpad Ligger B 167a en 167 (Volenbeeksche voetpad) tot de ingang naar de kerk, 1909. 1 stuk.

 

92

 

Vergunning van de Commissaris der koningin in de provincie Gelderland betreffende een uitweg van sectie C nr. 2059 naar de Rijksweg Hoevelaken-Harderwijk, 1925. 1 stuk.

 

93

 

reserve

 

94

 

reserve

 

95

 

reserve

 

 

II.1.2.

 

De huidige kerk

 

 

 

II.1.2.1.

 

Bouw in 1938/1939

 

96

 

Vergunning voor de bouw van een kerk met pastorie, 1938.

 

 

1 omslag.

 

97

 

Bestek en voorwaarden, 1938. 2 ex. waarvan 1 getekend 1938,

 

 

2 katernen.

 

98

 

Bouwtekeningen betreffende de bouw van kerk en parochie, 1938.

 

 

1 omslag.

 

99

 

Contract van aanneming met J. Neyenhuis te Arnhem, 1938. 1 stuk.

 

100

 

Wijding van de kerk en het altaar met de relikwieën Adrianus en Mansuetus, 1939. 4 stukken.

 

101

 

Vergunning van B.& W. van Putten, voor een uitweg van sectie C 3747 naar de Harderwijkerstraat, 1940. 1 stuk.

 

102

 

reserve

 

103

 

reserve

 

104

 

reserve

 

 

II.1.2.2.                    Interieur

 

                               

 

105

 

Stukken betreffende de verhuur van banken in de kerk, z.j. + 1957.

 

2 stukken.

 

106

 

Stukken betreffende het aanbrengen van verbeteringen in de kerk ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 1963–1964. 1 omslag.

 

N.B. tabernakeldeur, kerkbanken en verandering altaar

 

107

 

Stukken betreffende de verplaatsing van de tabernakel, 1980. 2 stukken

 

108

 

Aanschrijving van B. & W. van Putten betreffende de verplichte aansluiting op het waterleidingnet 1966. 1 stuk.

 

109

 

Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden 1966,1972,1979, 1982,1983. 1 omslag.

 

110

 

Stukken betreffende, de in 1950 verkregen en gewijde luidklok, met retroacta 1939,1950,1962, 1 omslag.

 

111

 

Stukken betreffende verbouwing en inrichting van de parochiezaal en het kerkelijk centrum, 1995-1997, 1 omslag.

 

112

 

Stukken betreffende de geluidsinstallatie, 1 omslag.

 

113

 

Stukken betreffende het orgel, 1 omslag.

 

114

 

Stukken betreffende het altaar, 1 omslag.

 

115

 

Stukken betreffende de kruiswegstaties, 1 omslag.

 

116

 

reserve

 

117

 

reserve

 

118

 

reserve

 

 

II.1.2. 3.                   Exterieur.

 

 

119

 

Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden, 1 omslag.

 

120

 

Stukken betreffende de bliksembeveiliging, 1 omslag.

 

121

 

Stukken betreffende de aanleg van een nieuwe terreinafscheiding,

 

1960–1961. 5 stukken.

 

122

 

Stukken betreffende het onderhoud van de toren, 1 omslag.

 

123

 

Stukken betreffende de aansluiting op de riolering, 1969. 3 stukken.

 

N.B. Hierbij een tekening met daarop de ligging aangegeven van de riolering.

 

124

 

Tekening met bebouwingsplan rond de kerk ca 1952, 1 stuk.

 

125

 

Inventaris van gebouwde en ongebouwde eigendommen 1959,

 

1 stuk.

 

126

 

Stukken betreffende de terreinbegroeiing (offerten en vergunningen) 1985-2004,  1 omslag.

 

127

 

Stukken betreffende de opstal/inboedelverzekering, 1 omslag.

 

128

 

Stukken betreffende de aanwijzing van het kerkgebouw als monument.

 

129

 

Inspectierapport parochiekerk en toren 2003.

 

130

 

Inspectierapport pastorie 2003.

 

131

 

reserve

 

132

 

reserve

 

133

 

reserve

 

 

 

 

II.2

 

De begraafplaats.

 

 

 

II.2.1.

 

Algemeen.

 

134

 

Brief betreffende de wijding van het kruis op de begraafplaats door de bisschop, 1889. 1 stuk.

 

N.B. Zie voor verkoop grond van de begraafplaats aan de gemeente nr.138.

 

 

 

II. 2.2.

 

Uitbreiding

 

135 

 

Vergunning van B.& W. van Putten tot uitbreiding van de begraafplaats (aan de oostzijde met 196 m2) en de wijding van dit gedeelte door de bisschop, 1909. 2 stukken.

 

 

 

II.2.3.

 

Beheer

 

136

 

Stukken betreffende de afbraak van het lijkenhuis in 1909 en toestemming om de overledenen in het baarhuis van de Algemene begraafplaats op te baren, 1912. 1 stuk.

 

137

 

Stukken betreffende de restauratie van het kerkhof, 1983–1984.

 

1 omslag.

 

 

 

II.2.4.

 

Lijkbezorging en uitgifte graven

 

138

 

Legger van de begraafplaats, 1916–1988. 1 deel + 1 stuk.

 

139

 

Vergunning van B.& W. om overledenen aan een besmettelijke ziekte over te brengen naar het baarhuis op de Algemene begraafplaats, 1908. 1 stuk.

 

140

 

Stukken betreffende oorlogsgraven te Putten,1955,1957 en 1959.

 

 

3 stukken.

 

141

 

reserve

 

142

 

reserve

 

143

 

reserve

 

 

Uitgelicht