Het kerkbestuur

 

 

III.

 

HET KERKBESTUUR

 

 

 

III.1.

 

Bestuur

 

 

 

144

 

Brieven van de oprichting van een parochieraad 1969,

 

4 stukken.

 

145

 

Stukken betreffende benoeming en ontslag van kerkbestuursleden 1965–2005, 1 omslag.

 

N.B. detaillijst

 

146

 

Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Katholieke kerk in Nederland, 1988, brochure

 

 

 

III.2.

 

Verslagen

 

 

 

147-151.

 

Notulen van het Kerkbestuur, 1948–1985. 1 deel + 3 omslagen. (gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

147

 

1948–1955, 1961, 1964–1965. 1 deel.

 

148

 

1966–1974. 1 omslag

 

N.B. 22 mei 1974 werd het kerkbestuur door het bisdom ontbonden en een nieuw interim-bestuur samengesteld

 

149

 

1974 juni 4–1980. 1 omslag

 

N.B. Kerkbestuur vanaf 1976 samen met een adviescommissie zogenaamde KB+

 

150

 

1981–1985.  1 omslag

 

- N.B. Vanaf 1986 zie ingekomen en verzonden stukken in jaarmappen.

 

151

 

Notulen Parochieraad 1971, 1974.  4 stukken.

 

 

 

 

III.3.

 

Ingekomen en verzonden stukken.

 

 

 

152-180.

 

Ingekomen en verzonden stukken 1918–2010. (gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

N.B1. er zijn vöör 1967 hiaten in de briefwisseling

 

N.B2. Bij de stukken van de jaren na 1985 is een chronologische index

 

opgenomen. Tevens zijn bij deze stukken ook notulen van vergaderingen en beleidsstukken gevoegd.

 

152

 

1918, 1928, 1931–  1933, 1948. 1 omslag

 

153

 

1967 – 1974. 1 omslag.

 

154a

 

1975 – 1981. 1 omslag.

 

154b

 

1982 – 1985. 1 omslag.

 

155

 

1986, 1 omslag.

 

156

 

1987, 1 omslag.

 

157

 

1988, 1 omslag.

 

158

 

1989, 1 omslag.

 

159

 

1990, 1 omslag.

 

160

 

1991, 1 omslag.

 

161

 

1992, 1 omslag.

 

162

 

1993, 1 omslag.

 

163

 

1994, 1 omslag.

 

164

 

1995, 1 omslag.

 

165

 

1996, 1 omslag.

 

166

 

1997, 1 omslag.

 

167

 

1998, 1 omslag.

 

168

 

1999, 1 omslag.

 

169

 

2000, 1 omslag.

 

170

 

2001, 1 omslag.

 

171

 

2002, 1 omslag.

 

172

 

2003, 1 omslag.

 

173

 

2004, 1 omslag.

 

174

 

2005, 1 omslag.

 

175

 

2006 (res)

 

176

 

2007 (res)

 

177

 

2008 (res)

 

178

 

2009 (res)

 

179

 

2010 (res)

 

180

 

reserve

 

                                 

 

III.4.

 

Beheer van de kerkelijke goederen en gelden

 

 

 

III.4.1.

 

Bezittingen

 

 

 

III.4.1.1.

 

Verkoop/verhuur

 

181

 

Stukken betreffende de verkoop van bouwgrond, kad.sectie C nr. 4594, rond de nieuw gebouwde kerk aan G.W. Zandkuyl en A. de Graaf, aannemers te Utrecht, 1941 en 1950. 2 stukken.

 

182

 

Stukken betreffende de verkoop van bouwgrond, kad.sectie C nr.4595, aan A. Honing en H. Klein, bouw-ondernemers te Huizen,

 

1972–1973. 1 omslag.

 

N.B. Volgens de aantekening op de akte is deze verkoop later ongedaan gemaakt.

 

183

 

Stukken betreffende de verkoop van een strookje grond, kad. Sectie C nr. 4797, aan de gemeente Putten, 1952. 2 stukken.

 

184

 

Stukken betreffende de verkoop van grond o.a. van de begraafplaats aan de gemeente Putten, kad. Sectie C nrs. 4592 en 4593 ged. 1952–1956, 1973. 1 omslag.

 

N.B. Hierbij een tekening van de Algemene begraafplaats.

 

185

 

Stukken betreffende de overdracht van een terrein met daarop gelegen kerkgebouw, school, pastorie en bijgebouwen, gelegen aan de Smidsweg 16–22 te Ermelo aan de R.K. parochie “De Goede Herder” te Ermelo, 1986. 1 omslag.

 

186

 

Verzoek aan bisdom om advies m.b.t. verkoop van een bouwperceel d.d. 29-3-1999, 1 stuk.

 

187

 

Stukken betreffende het trafohuisje.

 

188

 

Richtlijnen inzake tarieven en voorwaarden voor het beschikbaar stellen c.q. verhuren van kerkgebouwen 1998, 1 omslag.

 

189

 

Stukken betreffende het aandelenbezit, 1961-1965, 1 omslag.

 

190

 

Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond, kad. Sectie C nr. 4801.

 

 

 

III.4.1.2.

 

Erfdienstbaarheid

 

191

 

Stukken betreffende een servituut (erfdienstbaarheid) op de kadastrale percelen C nrs. 4862, 4865 en 4866, om deze alleen te bebouwen met enkele en dubbele woonhuizen, 1954–1956.

 

1 omslag.

 

 


 

III.4.1.3.

 

Schenkingen en legaten

 

(gesloten tot 100 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

192

 

Stukken betreffende een gift van f. 5000,-- van mr. J.H. de Pont ten

 

 

bate van het orgel in de kerk, 1960–1961. 4 stukken.

 

193

 

Stukken betreffende nagelaten levensverzekering van mevr. Geertruida Bake aan parochie d.d. 13-9-1982

 

194

 

Akte van schenking van de heer en mw. Falger-van Hellenberg

 

 

Hubar van een jaarlijkse uitkering over de jaren 1986–1990, 1986.

 

 

1 stuk.

 

195

 

Brief notariaat Pot&Koekoek d.d. 15-4-1996 betreffende een legaat van mevr. W.R. Schut van fl. 5.000,-aan parochie.

 

196

 

Stukken betreffende de nalatenschap van mevr. Wilhelmina Susanna van Westing, overleden d.d. 5-10-1992.

 

197

 

Brief van notaris Van Daatselaar te Amersfoort d.d. 28-6-1993 betreffende de nalatenschap van Johannes Hendrikus van Ruitenbeek.

 

198

 

reserve

 

199

 

reserve

 

 

 

III.4.1.4.

 

Stichtingen en fundaties

 

(gesloten tot 100 jaar na datum stuk/omslag)

 

200

 

Fundatieboekje. Hierin fundaties ingeschreven van 1853, 1875, 1892, 1903, 1905, 1906, 1909 en 1945. 1 deeltje.

 

 

N.B. Hierin werd voor geld of een stuk land voor een aantal jaren de heilige mis gelezen, voor de zielenrust)

 

201

 

Akte van fundatie door Theodorus Harmeling, van een stuk land ter

 

Waarde van f. 400,- voor het armbestuur, voor het lezen van een jaargetijde, voor zijn overleden ouders en welke na zijn dood voor hem gelezen zal worden, 1875. 1 stuk.

 

202

 

Akte van fundatie door Gezina Harmeling van f. 425,- voor het

 

lezen van een jaargetijde, 1905. 1 stuk.

 

203

 

Akte van fundatie door J. Lammerts, pastoor te Loenersloot, van

 

f. 400,- om voor zijn ouders een H.mis te lezen en waarbij na zijn dood, gedurende 50 jaar voor hem een H. mis opgedragen zal worden, 1946. 1 stuk.

 

 

 

III.4.2.

 

Financieel beheer

 

 

 

III.4.2.1.

 

Algemeen

 

204

 

Lijsten  betreffende de tarieven van missen voor huwelijk, uitvaart en jaargetijde, ca. 1920, 1936 en 1959. 4 stukken.

 

205

 

Stukken betreffende de verdeling der dekenale onkosten, 1969.

 

 

2 stukken.

 

 

 

III.4.2.2.

 

Boekhouding

 

(gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

 

 

206-217.

 

Kasboeken kerkbestuur, 1863–1979. 8 delen + 1 omslag.

 

 

 

206

 

1863–maart 1909

 

N.B. Wegens omvang los in archief.

 

N.B. Zie hiervoor bij het financieel beheer van het armbestuur inv.nr.361.

 

207

 

April 1909–1913

 

N.B. Idem zie armbestuur inv.nr. 362.

 

208

 

1913–1942

 

209

 

1944–1945 (klad).

 

210

 

1947–1962

 

211

 

1968–1973. 1 omslag.

 

212

 

1977–1979

 

213

 

Tabelarisch kasboek, 1939–1970. 1 deel, los in archief wegens omvang.

 

214

 

Kasboek van de misboekjes, ca 1962–1982. 1 deel.

 

N.b. Het voordelig saldo was bestemd voor het jeugdwerk.

 

215

 

Stukken betreffende de betaling van Recognitiegelden aan de ontvanger der registratie en domeinen, voor het hebben van uitwegen en dammen, 1925–1930. 1 omslag.

 

216

 

reserve

 

217

 

reserve

 

 

 

III.4.2.3.

 

Begrotingen(gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

 

218-274.

 

Begroting van inkomsten en uitgaven, 1955–1998.

 

N.B. De jaren 1975,1979,1980,1984,1985,1990,1996,1997,1999,2000 en 2001 ontbreken in de serie. Voor deze en de latere ontbrekende begrotingen zijn volgnrs gereserveerd (res).

 

218

 

1955

 

 

247

 

1984 (res)

 

219  

 

1956

 

 

248

 

1985 (res)

 

220

 

1957

 

 

249

 

1986 (ontwerp)

 

221

 

1958

 

 

250

 

1987

 

222

 

1959

 

 

251

 

1988 (ontwerp)

 

223

 

1960

 

 

252

 

1989

 

224

 

1961

 

 

253

 

1990

 

225

 

1962

 

 

254

 

1991

 

226

 

1963

 

 

255

 

1992

 

227

 

1964

 

 

256

 

1993

 

228

 

1965 (ontwerp)

 

 

257

 

1994

 

229

 

1966

 

 

258

 

1995 (ontwerp)

 

230

 

1967

 

 

259

 

1996 (res)

 

231

 

1968

 

 

260

 

1997 (res)

 

232

 

1969 (ontwerp)

 

 

261

 

1998

 

233

 

1970

 

 

262

 

1999 (res)

 

234

 

1971 (ontwerp)

 

 

263

 

2000 (res)

 

235

 

1972

 

 

264

 

2001 (res)

 

236

 

1973

 

 

265

 

2002 (met goedkeuring)

 

237

 

1974

 

 

266

 

2003 (met goedkeuring)

 

238

 

1975 (res)

 

 

267

 

2004 (res)

 

239

 

1976

 

 

268

 

2005 (res)

 

240

 

1977

 

 

269

 

2006 (res)

 

241

 

1978 (ontwerp)

 

 

270

 

2007 (res)

 

242

 

1979 (res)

 

 

271

 

2008 (res)

 

243

 

1980 (res)

 

 

272

 

2009 (res)

 

244

 

1981

 

 

273

 

2010 (res)

 

245

 

1982 (ontwerp)

 

 

274

 

res

 

246

 

1983 (ontwerp)

 

 

 

 

                               

 

III.4.2.4.                   Rekeningen

 

(gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

215-269.

 

(Concept)rekeningen van Baten en lasten met balans, 1955–2003. 47 omslagen. N.B. rekening van 1966 ontbreekt in de serie. Voor dit en de latere ontbrekende jaarstukken zijn volgnrs gereserveerd (res).

 

275

 

1955

 

 

304

 

1984

 

276

 

1956

 

 

305

 

1985

 

277

 

1957

 

 

306

 

1986

 

278

 

1958

 

 

307

 

1987

 

279

 

1959

 

 

308

 

1988

 

280

 

1960

 

 

309

 

1989

 

281

 

1961

 

 

310

 

1990

 

282

 

1962

 

 

311

 

1991

 

283

 

1963

 

 

312

 

1992

 

284

 

1964

 

 

313

 

1993

 

285

 

1965

 

 

314

 

1994

 

286

 

1966 (res)

 

 

315

 

1995 (ontwerp)

 

287

 

1967

 

 

316

 

1996 (res)

 

288

 

1968

 

 

317

 

1997 (res)

 

289

 

1969

 

 

318

 

1998 (met decharge)

 

290

 

1970

 

 

319

 

1999

 

291

 

1971

 

 

320

 

2000

 

292

 

1972

 

 

321

 

2001

 

293

 

1973

 

 

322

 

2002 (met decharge)

 

294

 

1974

 

 

323

 

2003 (met decharge)

 

295

 

1975

 

 

324

 

2004

 

296

 

1976

 

 

325

 

2005

 

297

 

1977

 

 

326

 

2006 (res)

 

298

 

1978

 

 

327

 

2007 (res)

 

299

 

1979

 

 

328

 

2008 (res)

 

300

 

1980

 

 

329

 

2009 (res)

 

301

 

1981 (goedgekeurd)

 

 

330

 

2010 (res)

 

302

 

1982

 

 

331

 

reserve

 

303

 

1983

 

 

332

 

reserve

 

 

 

III.4.2.5.

 

Sparen en Lenen.

 

333

 

Spaarbankboekje bij de Coöperatieven Boerenleenbank te Putten ten behoeve van het kerkbestuur, 1959–1976. 1 deeltje.

 

334

 

Spaarbankboekje bij de Coöperatieve Raifeisenbank te Putten ten behoeve van de bijzondere noden, 1968–1974. 1 deeltje.

 

335

 

Stukken betreffende het orgelfonds, 1960–1982. 1 omslag.

 

 

N.B. Het betreft hier een spaarbankboekje met dagafschriften. In het spaarbankboekje is het orgelfonds later doorgehaald en Gabrielschool neergezet.

 

336

 

Dagafschriften van een lening met een oorspronkelijk bedrag ad. fl.28.000,-, 1972–1979. 1 omslag.

 

337

 

reserve

 

 

III.4.2.6.

 

Beloning geestelijken.

 

(gesloten tot 100 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

 

 

338

 

Inkomstenregelingen 1967-1972, 1 omslag

 

339

 

Stukken m.b.t. het inkomen van pastoor Rubrech 1965-1969, 1 omslag.

 

 

 

Uitgelicht