3.1 Documentatieoverzicht

A: ALGEMENE INFORMATIE

A.100 - Gidsen, lokale en regionale dag- en weekbladen

A.200 - Oude kranten

A.300 - Over regionale, lokale en landelijke dag- en weekbladen c.a.

A.400 - Regionaal, provinciaal en landelijk

 

B: GESCHIEDENIS

Algemene geschiedenis

B.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

B.200 - Putten Pre- en protohistorie (archeologie)

B.300 - Regionaal, provinciaal en landelijk Van middeleeuwen tot 1940

B.400 - Regionaal, provinciaal en landelijk (wordt vervolgd bij B.900)

B.500 - Putten Personen en geslachten

B.700 - Algemeen

B.710 - Personen en geslachten in Putten e.o.

B.800 - Afzonderlijke geslachten

B.900 - Vervolg van B. 400

 

C: TWEEDE WERELDOORLOG, WAARONDER DE RAZZIA VAN OKTOBER 1944

C.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

C.200 - Putten

 

D: KERKELIJK LEVEN, KERKEN EN KLOOSTERS

D.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

D.200 - Hervormde en Gereformeerde kerk

D.300 - Rooms-Katholieke kerk en Kelnarij

 

E: ONDERWIJS

E.100 - Basisscholen

E.200 - Voortgezet onderwijs

E.300 - Andere vormen van onderwijs

 

F: VERENIGINGSLEVEN

F.100 - Muziek

F.200 - Sport

F.300 - Diversen

 

G: WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG

G.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

G.200 - Putten

 

H: KUNST EN CULTUUR

H.100 - Beeldende kunst en kunstnijverheid

H.200 - Taal- en letterkunde (waaronder ook volksverhalen)

H.400 - Culturele instellingen (waaronder de bibliotheken)

 

I: BIJZONDERE GEBOUWEN, BUITENHUIZEN, KASTELEN EN LANDGOEDEREN

I.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

I.200 - Bijzondere gebouwen in Putten

I.300 - Buitenhuizen, kastelen en landgoederen rond Putten

 

L: NATUUR EN MILIEU

L.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

L.200 - Putten

 

M: LANDBOUW, VEETEELT EN BOSBOUW

M.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

M.200 - Putten

 

N: TOERISME EN RECREATIE

N.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk (wordt vervolgd bij N.400)

N.200 - Putten

N.400 - Vervolg van N. 100

 

O: HANDEL, INDUSTRIE EN VERKEER

O.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

O.200 - Putten

 

P: BESTUUR EN POLITIEK

P.100 - Regionaal, provinciaal en landelijk

P.200 - Putten

P.300 - Streekplannen van de Veluwe

P.400 - Bestemmingsplannen van de gemeente Putten

De letters J en K zijn niet gebruikt