D. Kerkelijk leven, kerken en kloosters

Algemene geschiedenis 
 
 
B.100 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
B.101
Gelderland bewaarde 
Gids voor de Gelderse oudheidkundige musea en oudheidskamers, 1963
B.102
Ons Bijblad 
Huisorgaan van de Stichting werkgroep kadastrale atlas Gelderland, mei 1990
B.103
Stichting werkgroep kadastrale atlas Gelderland 
Jaarverslag 1989  
B.104
Molens in Gelderland 
VVV-uitgave, 1985
B.105
Historische kerken in Gelderland
VVV-uitgave,1986
B.106
Stichting Regiocontact Vecht, Veluwe, IJsselstreek 
kwartaalblad okt 1993
B.107
Oud Geldersche bouwkunst 
Uitgave stichting Wijnhuisfonds, Zurphen, 1942
B.108
Gelders Documentatie Centrum 
Aanwinstenlijsten 1993-1996
B.109
Gelders Documentatie Centrum 
Aanwinstenlijsten 1996-2001
B.110
Gelders Oudheidkundig Contactbericht 
1968-1991 (nrs. 36, 38, 44-51, 55-60, 95, 120-131),
B.111
Gelders Oudheidkundig Persoverzicht 
samengesteld door GOC en Bibliotheek Arnhem, 1990-1994
B.112
Gelders Erfgoed 
Tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift, Uitgave GOC
1992-1994, 1997 (nr. 5) en 1999 (nr. 2)
B.113
Arnhem in onderdelen 
Historisch overzicht, uitgave afd. Voorlichting gemeente Arnhem
B.114
Arnhem na 750 jaar 
Tentoonstellingsgids gemeentemuseum Arnhem, 1983
B.115
St. Lambertuskerk Buren 
Een nieuwe gids van 'n oude kerk, folder
B.116
Grote of Barbarakerk te Culemborg 
Korte beschrijving van de kerk en haar interieurstukken, Uitgave Hervormde gemeente te Culemborg, 1981
B.117
De oud-katholieke parochie van Culemborg 
geschiedbeschrijving
B.118
Culemborgse kerkschatten 
Tentoonstellingsgids door J. Verbeek
B.119
Ned. Herv. Kerk Echteld 
geschiedbeschrijving
B.120
Een boekje Elburg 
Els van Nieuwenhuyzen en Peter Schuur, Uitgave gemeentemuseum Elburg, 1990
B.121
Nijmegen monumentenstad 
folder gemeente Nijmegen
B.122
Ned. Herv. Kerk te Ommeren 
geschiedbeschrijving
B.123
Tiel, een kleine gemeente, een groot wonder 
Uitgave Lutherse gemeente
B.124
Over de Sint Caecilia-kapel te Tiel 
Bezienswaardigheden en wetenswaardigheden vanuit de Evangelisch-Lutherse gemeente in Tiel
B.125
Sint Maartenskerk Tiel 
geschiedbeschrijving
B.126
Kroniek Voorst 
Mededelingen oudheidkundige kring, Voorst, 1966
B.127
Stichting Het Wijnhuisfonds Zutphen 
Verslag 1927-1952
B.128
Stichting Het Wijnhuisfonds Zutphen 
Jaarverslag 1955
B.129
Stichting Het Wijnhuisfonds Zutphen 
Jaarverslag 1957
B.130
De Mothoek 
Orgaan van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete, 2001-2004 (niet compleet)
B.131
Elspeet, rust en ruimte 
VVV-uitgave folder, 1984
B.132
Karel van Gelre 
tentoonstellingsgids Gemeentearchief Zutphen, 1992
B.133
Schaapscheerdersfeest Uddel 
Informatiegids, 1985
B.134
Schaapscheerdersfeest Uddel 
Informatiegids, 1986
B.135
Korte historische schets van Uddel en omgeving 
Apeldoorn, 1971
B.136
Het Uddelermeer en de Huneschans 
folder, 1968
B.137
Van de stuwwal naar de rode sloot 
Fietsroute door Uddel/Meerveld, Uitgave gemeente Apeldoorn
B.138
Historische Atlas van Gelderland 
Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1:25.000, Uitgave Robas Producties 1989                                         Opgeborgen in aparte A2-doos 
B.139
150 jaar spoorwegen, 1839-1989 
Officiële jubileumuitgave van de Nederlandse Spoorwegen, 1989                                                                                    Opgeborgen in aparte A2-doos 
 
 
B.200 
Putten 
 
 
B.201
Korte dorpshistorie / K. Friso (tekst) en H.A. van Leeuwen en G.H. van den Heuvel (foto's). Inleiding op het Centrumplan, 1973.
B. 202
Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Putten 
Uitgave Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, 1993
                                                                  Opgeborgen in aparte A2-doos 
B.203
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Eerste jaargang: aug 1990 - jan 1991 (Nummers 1 - 5)
B.204
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Tweede jaargang: feb1992 - dec 1992 (Nummers 1 - 11)
B.205
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Derde jaargang: jan 1993 - dec 1993 (Nummers 1 - 12)
B.206
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Vierde jaargang: jan 1994 - dec 1994 (Nummers 1 - 12)
B.207
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Vijfde jaargang: jan 1995 - dec 1995 (Nummers 1 - 12)
B.208
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Zesde jaargang: jan 1996 - dec 1996 (Nummers 1 - 12)
B.209
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Zevende jaargang: jan 1997 - dec 1997 (Nummers 1 - 12)
B.210
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Achtste jaargang: jan 1998 - dec 1998 (Nummers 1 - 12)
B.211
Veluwse Kroniek 
Historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving. Redactie G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten.
Elfde jaargang: jan 2001 - dec 2001 (Nummers 1 - 12)
 
 
Pre- en protohistorie (archeologie) 
 
 
B.300 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
B.301
Onder zand en klei vandaan 
G. Elzinga, Uitgave Gelderse Archeologische stichting, Arnhem, 1956
B.302
Oudste bewoning van Gelderland 
tentoonstellingsgids Gemeentemuseum Arnhem, 1956
B.303
Oudheidkundige Kroniek Arnhem 
Uitgave gemeentemuseum, jaargang 2, nr. 1
B.304
Vaassen, een akkercomplex uit de Ijzertijd 
J.A. Brongers, uitgave ROB, 1972
B.305
Garderen, grafheuvels op Bergham 
R.S. Hulst, Uitgave Fibula-Van Dishoeck, 1971
B.306
Gemeentelijke Oudheidkamer Ermelo 
folder gemeente Ermelo
B.307
De Oudheidkamer Ermelo 
brochure gemeente Ermelo
B.308
De Oudheidkamer Ermelo 
brochure gemeente Ermelo, 1990
B.309
Ermelo, grafheuvels op de heide 
P.J.R. Modderman, uitgave Terra R.O.B., Zutphen 1982
 
 
Van middeleeuwen tot heden 
 
 
B.400 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
B.401
Jan van Schaffelaar (1482-1982) 
Catalogus van de herdenkingstentoonstelling t.g.v. zijn 500ste sterfdag, Veluws Museum "Nairac", 1982
B.402
Jan van Schaffelaartoren, Barneveld 
folder
B.403
Foto 87 Radio Kootwijk 
Uitgave Belangenvereniging Radio Kootwijk, 1987
B.404
Kunstwerken en Gedenktekens gemeente Barneveld 
Uitgave gemeente Barneveld, 1991
B.405
Stratenboekje der gemeente Barneveld 
Uitgave N.V. Barneveldsche boek-, courant- en handelsdrukkerij
B.406
Gemeente Barneveld in verleden en heden 
Uitgave gemeente Barneveld
B.407
Barneveld in '86 
Uitgave gemeente Barneveld, 1986
B.408
Barneveld in '87 
Uitgave gemeente Barneveld, 1987
B.409
Barneveld 
Informatiegids, oktober 1981
B.410
Barneveld 
Informatiegids, oktober 1987
B.411
500 jaar Jan van Schaffelaar 
Informatiegids, 1982
B.412
Arnold Hendrik de Koning 
Kunstwerken in het Barnevelds Raadhuis, 1981
B.413
108 Verbindingsbataljon
Uitgave t.g.v. 25 jarig bestaam, 1978
B.414
Veluws Museum Nairac 
folder
B.415
Barneveld 
VVV-folder
B.416
Barneveld 1987 
VVV informatiegids
B.417
30 jaar oud Veluwse markt Barneveld 
folder 1996
B.418
Open monumentendag gemeente Barneveld 
Routeboekje 1995
B.419
De Barnevelder, vroeger en nu 
D. Overeem, Voorthuizen
B.420
Nedrlands Pluimveemuseum, Barneveld 
folder
B.421
Museum Nairac, Barneveld 
Gids voor de praehistorische afdeling, 1957
B.422
Museum Nairac, Barneveld 
Jaarverslag van de stichting vrienden van het veluws museum "nairac" 1975
B.423
Museum Nairac, Barneveld 
Tentoonstelling over milieubeheer, 1970
B.424
Museum Nairac, Barneveld 
Geschiedenis in het Veluws Museum, 1975
B.425
800 jaar Barneveldse Krant 
Editie 10 augustus 1974
B.426
Oud Barneveld 
Verenigingsblad van de Historische en Oudheidkundige Vereniging "Oud Barneveld", Nrs. 61, 63-69, 71
B.427
Achterveld 600 
Uitgave t.g.v. 600 jarig bestaan Achterveld, 1982
B.428
Rooms Katholieke Parochie Achterveld 
deel 1, door J.M. Schouten
B.429
Natuur rond Garderen 
brochure Staatsbosbeheer, 1993
B.430
Korenmolen "De Hoop" 
Uitgave Plaatselijk Belang Garderen e.o., 1993
B.431
Statenarchief Kwartier van Veluwe - Garderen 
Transcriptie door P. van Beek, Uitgave Veluwse Geslachten, 1982
B.432
Momenten uit de geschiedenis van Ermelo 
Uitgave gemeente Ermelo, 1995
B.433
Baas over eigen dorp 
Ermelo vijf jaar onder eigen vlag, door Arjeh Kalman, tgave gemeente Ermelo, 1976
B.434
De molen van Ermelo 
door G. Westerink, Uitgave Oudheidkundige vereniging Ermelo
B.435
Oud Groevenbeek 
Folder Open Monumentendag 1998
B.436
Oude Kerk - 't Weitje in Ermelo 
Folder Open Monumentendag 1998
B.437
Nederland Waterstaat: Ermelo 
Folder Open Monumentendag 2000
B.438
Er uit? Ermelo! 
Uitgave VVV
B.439
Zomervakantiegids '94 Ermelo 
Uitgave VVV
B.440
Infogids 1997 Ermelo 
Accommodatie en recreatie, Uitgave VVV
B.441
Informatiegids Ermelo 2002 
Uitgave VVV
B.442
Ermelo informatie 
Uitgave VVV
B.443
Ermelo informatie 
Uitgave VVV
B.444
Evenementengids 1997 Ermelo 
Uitgave VVV
B.445
Ermelo Infogids 
Accommodatie en recreatie, Uitgave VVV
B.446
Ermelo, Gemeentegids 2002 
Uitgave gemeente Ermelo
B.447
Schoolgids R.K. Basisschool Prins Willem Alexander 
schooljaar 1996-1997
B.448
Informategids Openbare Basisschool De Cantharel 
B.449
Zestig jaar chr. (M)U.L.O in Ermelo 
H.J. van Beek in de Veluwse Kroniek, 2002
B.450
Avondvierdaagse Ermelo 
Folders 2002 en 2002
B.451
Open tuinendag Ermelo-Putten 
Routeboekje 2002
B.452
Beeld voor beeld 
Orgaan van de Ermelose Filmamateurs, 1983
B.453
Mijn gevangenschap in 1944 
Door Roelf Holtrop, arts te Ermelo, Uitgave Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo", 1995
B.454
De tuin van het NME centrum Ermelo 
folder, 2000
B.455
De vallei van de Leuvenumse beek 
Een fysisch-geografische streekbeschrijving, Uitgave KNNV, 1983
B.456
Riebroek in Telgt onder Ermelo 1824-1989 
Reglementen, notarieële acten, notulen, rekeningen, balansen, illegale landaanwinning, kaartren en verkaverling, door Henk van Hartskamp, 2001
B.457
Herinneringen aan Groevenbeek 
door  W.J. van Leeuwen-Vos, 1949. fotokopie
B.458
Geschiedenis Groevenbeek 
Correspondentie van A.Th. Broeckman aan een heer Van Dijk
B.459
Vereniging Sonneheerdt 
Open dag 1991
B.460
Het compagnies oefenterrein Ermelo-noord 
Uitgave Ministerie van Defensie, 1989
B.461
Ermelo's Mannenkoor 
Jubileumboekje t.g.v. 25 jarig bestaan 1973-1998
B.462
Het Sint Jansdal of 's Heeren Loo 
G.A. de Meester. Naar de oorspronkelijke tekst gezet en gedrukt door Drukkerij "De Courier" te Putten in 1975. Niet in de handel
B.463
75 jaar Opstandingskerk 1922-1997 
op 's Heeren Loo, door Cor de Moor. fotokopie
B.464
Kerkepad 1990 Ermelo 
Boekje over diverse Ermelose kerken. fotokopie
B.465
Hermanus Willem Witteveen 
een schets van zijn leven en werk door A. de Groot. Uitgave Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo".
B.466
Informatie Zendingskerk 1997/1998 
Jaarboekje
B.467
Contact 
Maandblad van de Zendingskerk te Ermelo, augustus/september 1992
B.468
R.K. Parochie "De Goede Herder" Ermelo 
Beknopte geschiedenis van het Rooms Katholiek leven in Ermelo, samengesteld t.g.v. het 25 jarig bestaan van de parochiekerk, 1988
B.469
Gereformeerde kerk "Immanuelkerk" 
Beknopte geschiedenis door T.J. Pitstra-De Jong
B.470
Duizend jaren Oude Kerk te Ermelo 
Boekje, uitgegeven door Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Ermelo, 1977 en een fotokopie van 4 pagina's
B.471
De koerier van Staverden 
Uitgave ACM College Internationaal te Staverden, 1e jaargang nr. 1 en 2e jaargang, nrs. 1 en 2.
B.472
Ermelo Koopcentrum 
Uitgave voor de ondernemers van Ermelo's Koopcentrum, 1984
B.473
Beursjournaal Ermelo 
Speciale uitgave t.g.v. consumentenbeurs, 1995
B.474
Oranje100krant Ermelo 
Speciale uitgave t.g.v. 100 jaar Oranjevereniging Ermelo 1898-1998
B.475
Ermelose Boeldagkrant 1996 
Uitgave Boeldagcomité
B.476
Veldwijk al 100 jaar modern 
Bijlage bij Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad, 18 oktober 1986
B.477
Kampioen Dindoa terug in eerste klas 
Artikel in Ermelo's Nieuwsblad 2 mei 2002
B.478
FC Horst wordt kampioen en promoveert naar tweede klasse 
Artikel in Ermelo's Nieuwsblad 18 april 2002
B.479
Eind goed, al goed: DVS kampioen! 
Artikel in Ermelo's Nieuwsblad 25 april 2002
B.480
Bimo voetbalkrant 
Speciale uitgave t.g.v. het Bimo-voetbaltoernooi, 1995-1996 en 1999-2000
B.481
Van 't Erf  van Ermel 
Mededelingenblad van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" nrs. 23, 27-31, 33
B.482
't Niekarks, Umgangstaol en uutdrukkinge 
Uitgave Stichting "Oud Nijkerk"
B.483
Welkom op kaasboererij 'Couswijk' te Nijkerk 
folder
B.484
Stoomgemaal Hertog Reijnout 
folder, 2001
B.485
Pentekeningen 
enkele kopieën van oude gebouwen in Nijkerk
B.486
Zomeravondbespelingen op het klokkenspel van Nijkerk 
Programma's en informatie. Uitgave Nijkerkse Klokkenspelersvereniging, 1988
B.487
Wonen in Nijkerk 
Informatie van de Woningbouwvereniging Nijkerk, 1979
B.488
Promotieblad Nijkerk 
1991
B.489
Nijkerk, in- en uittips 
1996
B.490
Zomerevenementen Nijkerk 
Bijlagen bij 'De Stad Nijkerk'. 1983-1985,
B.491
Boerenmaandagkrant Nijkerk 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1982
B.491
Boerenmaandagkrant Nijkerk 
Bijlagen bij 'De Stad Nijkerk'. 1983-1985
B.493
Boerenmaandagkrant Nijkerk 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1987
B.494
Boerenmaandagkrant Nijkerk 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1988
B.495
Boerenmaandagkrant Nijkerk 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1989
B.496
Sporthal Watergoor-krant 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1981
B.497
Bad Bloemendal-krant 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1978
B.498
Nieuwe burgemeester van Nijkerk: Mr. P. van der Zaag 
Bijlage bij 'De Stad Nijkerk'. 1983
B.499
Over de werking des GEESTES 
Verhaal en brieven Ds. G. Kuypers, pred. te Nijkerk ± 1750. In oorspronkelijke spelling gezet. Druk: "De Courier - Putten"
 
 
Zie voor vervolg van B. 400 de rubriek B. 900 e.v. 
 
 
Personen en geslachten 
 
 
B.700 
Algemeen 
 
 
B.701
T.A. Boeree 
vriendenboek, Uitgave De Walburg Pers Zutphen, 1967
 
 
B.710 
Personen en geslachten in Putten e.o. 
 
 
B.711
Overlijdensadvertenties ± 1979-1990, voornamelijk Ermelo, Harderwijk en Putten 
Twee archiefdozen met 26 A4-enveloppen, inhoudende op achternaam gesorteerde overlijdensadvertenties.
B. 712
Overzichten overledenen in de Nederlands Hervormde Kerk 
Publicaties uit Rondom het Woord over de jaren 1984, 1989 en 1990.
B. 713
Advertenties 25-jarige huwelijken 
Advertenties uit ± 1979-1990.
B.714
Register van aangenomen geslachtsnamen Nijkerk en Putten 
Publicatie 10 van Vereniging Veluwse Geslachten, door T. Elbertsen-Hoekstra.
B.715
Register op het trouwboek Putten 1706-1740 
Publicatie 22 van Vereniging Veluwse Geslachten, door K. Drost en M.J. van Dijken.
 
 
B.800 
Afzonderlijke geslachten 
 
 
B.801
Stamboom fam. Van den Poll en Donkersgoed 
Kwartierstaat Van den Pol en genealogie Van Donkersgoed, door T. Elbertsen-Hoekstra.
B.802
Stamboom fam. Van Bloemendaal 
Genealogische gegevens van drie families Van Bloemendaal, door L. van Amsterdam.
B.803
Casper Evertsen van Leeuwenkamp 
De oudste man ooit in Putten (112 jaar).
 
 
B.900 
Regionaal, provinciaal en landelijk (vervolg op B.400) 
 
 
B.901
De Landbouw in de gemeenten Nijkerk en Hoevelaken van 1955-1960 
Uitgave Stichting tot intwikkeling van de N.W. Veluwe, Harderwijk 1960.
B.902
Nijkerk, als plaats voor vacantie en toerisme 
Uitgave VVV Nijkerk, oude brochuren
B.903
Nijkerk, door de eeuwen heen 
Een kort verhaal over de geschiedenis van Nijkerk op de Veluwe door P. de Zeeuw J.Gzn. Herdruk i.s.m. de Nijkerkse Courant, 1974
B.904
Nijkerksche Courant 
Fotokopie van de eerste jaargang, nummer 1, dingsdag 2 april 1867.
B.905
Beeldenroute Nijkerk 
VVV-folder, 1997
B.906
Stadhuis Nijkerk 
Kleurenbrochre gemeente Nijkerk, 1979
B.907
Van amptshuys tot stadhuis (Nijkerk) 
Speciale bijlage Veluws Dagblad, 2 oktober 1979
B.908
Nieuw stadhuis Nijkerk 
Extra editie t.g.v. opening nieuw stadhuis van De Stad Nijkerk, 10 oktober 1979
B.909
Lijst historische boeken gemeente Nijkerk 
Twee uitgave, mei 1984
B.910
Enige cijfers en gegevens gemeente Nijkerk 
Uitgave gemeente Nijkerk, 1971
B.911
Industrie- woon- en receratiecentrum Nijkerk 
Uitgave gemeente Nijkerk
B.912
Nijkerk Overmorgen 
Rapport van de gemeentesecretaris, 1968
B.913
Hoevelaken verandert en werkt 
Uitgave van de Stichting tot Ontwikkeling van de Noordwest Veluwe, 1965
B.914
Vijf eeuwen Beerencamp 
door ir. F.E. Wilmer en J.M. Wilmer-van Nievelt, fotkopie
B.915
Wonen, werken en recreëren in de gemeente Harderwijk 
folder t.g.v. Open Monumentendag
B.916
Het raadhuis van Harderwijk 
door Caroline Flamant, uitgave Veluws Museum 1979
B.917
Geschiedenis van Harderwijk in vogelvlucht 
Uitgave in samenwerking tussen Veluws Museum en gemeente Harderwijk
B.918
Harderwijk groeit, Harderwijk bloeit 
Uitgave gemeente Harderwijk, 2000
B.919
Gemeentegids Harderwijk 
Uitgave Wegener Suurland, 2001
B.920
Harderwijk, geschiedenis 
door T.R. Kappers
B.921
Sport in Harderwijk 
Uitgave gemeente Harderwijk
B.922
Veluws Museum 
folder: een huis vol historie
B.923
Vereniging Vrienden van het Veluws Museum 
folder
B.924
De muntplaats Harderwijk 
door Dr. D.A. Wittop Koning, uitgave Veluws Museum van Oudheden Harderwijk
B.925
Meesterschilder Cornelis Koppenol 
Tentoonstellingscatalogus Veluws Museum
B.926
Harderwijk een molen rijk 
folder van de Harderwijkse Molenstichting
B.927
Een oude haven die nog iets mist 
folder gemeente Harderwijk
B.928
Varen met de HK 172 
folder Harderwijke Botterstichting
B.929
Water als Levensbron 
uitgave Waterleiding Maatschappij Gelderland
B.930
Dolfinarium Harderwijk 
Informatiefolder 1986
B.931
Harderwijk, poort naar de Veluwe 
Uitgave VVV
B.932
Stichting Milieucentrum Harderwijk 
folder, 1996
B.933
Pro-Harderwijk 
Mededelingenblad van de politieke groepering Progressief Harderwijk, oktober 1988
B.934
Drielanden 
Voorlichtingskrant gemeente Harderwijk,  april 1994
B.935
Drielanden Muziekland 
Voorlichtingskrant gemeente Harderwijk,  oktober 1995
B.936
Drielanden Woonmagazine '97 
Voorlichtingskrant gemeente Harderwijk,  januari 1997
B.937
Streekmuziekschool N.W.Veluwe 
Jubileum-Schoolkrant t.g.v. 25-jarig bestaan, 1988
B.939
Harderwijks Sextet 
grepen uit 750 jaar stadsgeschiedenis, door L. Mulder en J.W.H. Wetzels. Uitgave Stichting Harderwijk 750, 1981
B.940
Ommelandvaarders uit Harderwijk 
Lesbrief door T. Walma. Uitgave Stichting Harderwijk 750, 1980
B.941
Harderwijk zesmaal beschreven 
Door K. Mars, 1973
B.942
Carolus Linaeus 
Rede t.g.v. herdenking 250-jarige geboortedag, door F.W. Drijver, 1957
B.943
Linnaeus 
door A.H.J. Uggla, vertaald door Dr. A.J. Boerman. Uitgave Zweedse Instituut, Stockholm, 1957
B.944
Wandelroute Harderwijk 
Uitgave Oudheidkundige Vereniging Herderewich
B.945
Water in Harderwijk 
Folder Open Monumentendag, 2000
B.946
Stadswandeling Harderwijk 
VVV-folder
B.947
Wandelingen door oud-Harderwijk 
door D.J. Wuestman, uitgave Oudheidkundige Vereniging Herderewich, 1981
B.948
Zegel en wapen van Harderwijk 
uitgave Oudheidkundige Vereniging Herderewich, 1981
B.949
Hierden 
Uitgave Oudheidkundige Vereniging Herderewich, 1989
B.950
Tuinfeest Hierden 
Bijlage bij Schilders Nieuwsblad
B.951
Tuinfeest Hierden 
Bijlage bij Schilders Nieuwsblad, 15 juni 1981
B.952
125 jaar Wuestman 
jubileumkrant 1995
B.953
Ziekenhuis St. Jansdal 
eenmalige uitgave t.g.v. de ingebruikname van het ziekenhuis, juni 1987
B.954
Ziekenhuis St. Jansdal 10 jaar 
Informatiemagazine t.g.v. tienjarig jubileum
B.955
Hart voor Harderwijk 
Informatie over de nota Binnenstad, uitgave gemeente Harderwijk, 1979
B.956
Harderwijk op zijn paasbest 
Bijlage van het Schilders Nieuwsblad, 1995
B.957
Harderwijk, winkelstad aan het water 
Bijlage Schilders Nieuwsblad t.g.v. Aaltjesdag 19932
B.958
Visserijkranten 
Uitgave Wegener, 1996 en 1998
B.959
De Veluwse Zangers 
Jubileumkrant van het  Harderwijks Mannenkoor , 1984
B.960
De Veluwse Zangers 
Jubileumkrant van het  Harderwijks Mannenkoor , 1978
B.961
Christelijk College Nassau-Veluwe 
Jubileumkrant 65 jaar, 1985
B.962
Veluwadekranten 
1988 en 1993
B.963
Nieuw Stadhuis Harderwijk 
Bijlage bij Veluws Dagblad 5 januari 1983
B.964
Aaltjesdag in Harderwijk 
Speciaal uitgegeven kranten 1984, 1985, 1988, 1989, 1990 en één zonder jaartal
B.965
De Raadzaal van Harderwijk 
Monument van historie en kunst door M.G.J. Kempers, burgemeester van Harderwijk, t.g.v. de wederingebruikneming op 20 april 1922
B.966
Drie, oase in 't groene woud 
Nr. 5 uit de Serie Grepen uit de geschiedenis van …. Uitgave De Coerier Putten, 1977