E. Onderwijs

E.100 
Basisscholen 
 
 
E.101
School Bij de Bron (v/h Papiermakerstraatschool) 
Jubileumboekje 1997 (90 jaar).
E.102
School Veenhuizerveld 
Jubileumboek 1981 (50 jaar).
E.103
Honderd jaar Chr. onderwijs in Hoef (1899-1999) 
Nr. 8uit de Serie Grepen uit de geschiedenis van …. Uitgave De Coerier Putten, 1999
E.104
25 jaar CNS De Wegwijzer  Putten (1972-1997) 
Niet zo maar een school
 
 
E.200 
Voortgezet onderwijs 
 
 
E.201
L.H.N.O. (v/h Huishoudschool) De Goltstein  
 
Jubileumboekje 1986 (80 jaar).
E.202
Mavo (v/h Mulo) Calvijn. 
Jubileumboekje 1986 (40 jaar).
 
 
E.300 
Andere vormen van onderwijs 
 
 
E.301
Volksuniversiteit Putten, programma 2002-2003 
Jubileumuitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan.