I. Bijzondere gebouwen, buitenhuizen kastelen en landgoederen

I.100 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
I.101
Monumentenkaart van Nederland 
Uitgave Nationaal bureau voor Toerisme t.g.v. monumentenjaar 1975
I.102
Monumentenkalender 
1984
I.103
Monumentenzorg, diverse folders 
Negentiende-eeuwse bouwkunst, historische orgels, woonhuizen…monumenten, kastelen en buitenplaatsen, vestingwerken, stads- en dorpsgezichten, kerken…..monumenten, boerderijen, historisch straatmeubilair, klokken en torenuurwerken, volswoningbouw 1850-1940, vechten voor molens
I.104
Open monumentendag, diverse boekwerkjes 
Monumentale kerkgebouwen, kastelen en buitenplaatsen, monumentale schoolgebouwen, Hollandse molens,, historische boerderijen, monumentaal groe, historische bouwmaterialen, archeologische monumenten
I.105
Monumentenjaarboek  1992 
Uitgave Stichting nationale contactcommissie Monumentenbescherming
I.106
Monumentenjaarboek  1993 
Uitgave Stichting nationale contactcommissie Monumentenbescherming
I.107
Achter de gevel 
anekdotische verhalen over woonhuismonumenten t.g.v. de vijftiende verjaardag open monumentendag. Uitgave Bouwfonds (hoofdsponsor)
I.108
Land in zicht 
Avro-serie over cultureel erfgoed, 1991
I.109
Monumenten 
uitgave van de stichting Monumenten (dec. 1981 en mrt 1982)
I.110
Kastelen en buitenplaatsen in Gelderland 
VVV-uitgave, 1985
I.111
Monumenten in 't voorbijgaan 
Uitgave Stichting Oud-Nijkerk, 1993
 
 
I.200 
Bijzondere gebouwen in Putten 
 
 
I.201
7.Molen 'Het Hert' honderd jaar (1899-1999) 
Serie Grepen uit de geschiedenis van …. Uitgave De Coerier Putten, 1999
I.202
't Leme Hüss 
Uitgave VVV, Druk De Coerier Putten, z.j.
 
 
I.300 
Buitenhuizen, kastelen en landgoederen rond Putten 
 
 
I.350
Oldenaller Castle Catalogue 
Veilingcatalogus van Paul Brandt N.V., 1972.
I.351
Prints & Drawings van Paul Brandt B.V. 
Veilingcatalogus Oldenaller van Paul Brandt N.V., 1972.
I.380
Huize Schoonderbeek 
Werkstuk van Arrien Termaat, Havo 4.
I.400
Schovenhorst 
Pre-advies voor de boschdagen 1945 over de houtsoorten bij herbebossching
Overdruk uit  Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift, 17e jaargang, nr. 12, december 1945
I.401
Schovenhorst 
Doctoraalverslag zomer 1960 door de dames A. Miedema en M. Faddegon betreffende een vegetatie onderz]oek langs de Hierdense beek op de Veluwe, naar de invloed van licht en schaduw (en enkele begeleidende gebieden)
I.402
Schovenhorst  
Kroniek van de "De Werkstee" over de jaren 1961-1964
I.403
Schovenhorst  
Kroniek van de "De Werkstee" over de jaren 1965-1966
I.404
Schovenhorst  
Plan tot aanleg van een driecontinentenbos op het landgoed, voorjaar 1966
I.405
Schovenhorst  
Handleiding voor excursies naar de pineta, het arboretum en enige bedrijfsopstanden.
I.406
Schovenhorst  
Beschrijving N.V. Landgoed, 1967
I.407
Schovenhorst  
Beschrijving van het arboretum en de pineta van, 1967
I.408
Schovenhorst  
Open brief aan de Ministerraad met als titel 'Met de rug tegen de muur' door Dr. Th.C. Oudemans, directeur landgoed, 1967
I.409
Schovenhorst 
 'Particuliere boseigenaar in nood ' (na 1967), door Dr. Th.C. Oudemans, directeur landgoed
I.410
Schovenhorst 
Aanvullend verslag over de oudere coniferen in het grote Pintetum, dec 1979
I.411
Schovenhorst 
Stichting, jaarverslag 1969
I.412
Schovenhorst  
Stichting, jaarverslag 1971
I.413
Schovenhorst  
Stichting, jaarverslag 1972
I.414
Schovenhorst  
Stichting, jaarverslag 1972, bosexploitatie
I.415
Schovenhorst  
Stichting, jaarverslag 1973, bosexploitatie
I.416
Schovenhorst 
Coniferen aanwezig in het kleine pinetum op, 1973
I.417
Schovenhorst, Klein 
Verzoek van Dr. Th.C. Oudemans van januari 1974 om steun voor zijn "Schetsen van Schovenhorst".
I.418
Schovenhorst  
Coniferen aanwezig in het kleine pinetum op, 1976
I.419
De grindweg Putten-Garderen 
Overdruk van hoofdstuk V uit een boek, waarin ook de aanleg van Schovenhorst wordt beschreven.
I.430
Bungalettehotel "Kasteel de Vanenburg" 
Openingsproclammatie en drie reclamewerken van Kamphorst Holding B.V.