L. Natuur en milieu

L.100 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
L.101
Landschaps-  en bewoningsgeschiedenis Noordwest Veluwe 
Kopie van boekje uit 1990
L.102
Van Zuiderzee tot Veluwemeer 
Bijlage bij Schilders Nieuwsblad 29 oktober 1982
L.103
Veluwe Nationaal Landschap (prov. Gld) 
Nieuwsbrieven1983-1994
L.104
De Veluwe, in de voetsporen van Jac. Gazenbeek 
Nieuwsbrieven 1993-1995
L.105
Integrale Inrichting Veluwe Randmeren 
Nieuwsbrieven BOVAR 1997-1999
L.106
Veluwerandmeren over de eeuwgrens 
Duizend en één stemmen (inspraakbrochure)
L.107
Inrichtingsplan Veluwe Randmeren 
schakel tussen strategie en uitvoering, 2001
L.108
Heeft onze heide nog toekomst 
Uitgave stichting kring Veluwe-Arnhem, 1953
 
 
L.200 
Putten 
 
 
L.201
Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos, kaartvergelijking 1958-1988, Wageningen 1991.
L.202
De broedvogels van het Speulderbos in 1991, door Rob L. Vogel. Sovon-rapport 92/04, samengesteld in opdracht van Staatsbosbeheer
L.203
Bodemgesteldheid van de boswachterij Sprielde, juli 1962, doorIr. K.R. Baron van Lynden en P.H. Schoenfeld
L.204
Een geomorfologische, een bodemkundige en een vegetatiekundige kartering van het Speulderbos en Sprielderbos, 1986
L.205
De geschiedenis van het Speulderbos en Sprielderbos na 1919, een historisch onderzoek naar het beheer van bossen, door Ir. M. Goossen en Ir. J. van Laar, mei 1993. Samengesteld in opdracht van Staatsbosbeheer.
L.207
De kruidentuin 
Boekje en folder van de Wbv. Putten met een beschrijving van de in de tuin aanwezige kruidensoorten
L.208
Eigentijdse woon- en tuinierkrant 
1997
L.209
Delta Schuitenbeek, eenbeeld van een natuurgebied
folder van de BOVAR (Bestrijding Overmatige Algengroei in de Randmeren)  
L.210
Gedenkboek 1000 jaar Putterbosch
Door G. Huisman. Uitgave De Coerier Putten, 2002.