M. Landbouw, veeteelt en bosbouw

M.100 
Regionaal, provinciaal en landelijk 
 
 
M.101
Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders 
Dienst der Zuiderzeewerken, 1961
M.102
Wolderwijd/Nuldernauw 
UitgaveWaterschap Veluwe, 2001
M.103
IJsselmeerberichten 
Twee uitgaven van de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer, 1992
M.104
Waterschap Veluwe 
Waterschapskrant 1997
M.105
Waterschap Veluwe 
Waterschapskrant 1994
M.106
Waterschapsverkiezingen 1997 
Gezamenlijke uitgave van Waterschap Rijn en IJssel, Vallei en Eem en Veluwe,
M.107
Waterkrant 
Voorlichtingskrant over het waterhuishoudingsplan. Uitgave Provincie  Gelderland 1991
M.108
De waterhuishouding van Nederland 
Uitgave ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1988
M.109
Hoe het met het water gaat 
Uitgave ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991
M.110
Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 
1e jaargang, aflevering 1, 1992. Uitgave Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis
M.111
Heidemij Tijdschrift 
september 1998, 98e jaargang
M.112
Hierdensche Beek 
Nieuwsbrief provincie Gelderland, 1992
M.113
Staatsbosbeheer 
Jaarverslag 1997
M.114
Staatsbosbeheer 
Jaarverslag 1998
M.115
Hoevelogies in Nederland 
Gids voor een sfeervol verblijf op de boerderij, 1997
M.116
Vallei Nieuwsbrief 
mei 1994
M.117
Valleikrant 
nrs. 1-5 (1990-1993), 1995, 1996, 1997 (nr. 2 ontbreekt), 1998 (nr. 2 ontbreekt)
M.118
Agrarisch Gelderland 
voorlichtingsboekje, Uitgave Agraview, Wageningen 1993
M.119
50 jaar Landbouwhogeschool 
Artikel uit een onbekende krant uit 1968
M.120
Het leven des gerusten lantmans… 
Voorlichtingsfolder ministerie van Landbouw en Visserij, 1982
 
 
M.200 
Putten 
 
 
M.201
Kracht uit Putten 
Vijftig jaar cöoperatieve landbouwvereniging Putten in feiten en beelden, door Leen Valkenier, 1962
M.202
Herinrichting Nijkerk-Putten 
Landinrichtingskrant. Uitgave van de Landinrichtingscommissie Nijkerk-Putten, 1995
M.203
Herinrichting Nijkerk-Putten 
Voorontwerpplan Milieu-effectrapport. Uitgave van de Landinrichtingscommissie Nijkerk-Putten.
M.204
Herinrichting Nijkerk-Putten 
Brochure van de Landinrichtingscommissie Nijkerk-Putten.
M.205
Landinrichtingskrant 
van de Landinrichtingscommissie Nijkerk-Putten, dec 1996
M.206
Weekagenda Putten: Ossenmarktuitgave 
Uitgave De Coerier Putten, 1983
M.207
Weekagenda Putten: Ossenmarktuitgave 
Uitgave De Coerier Putten, 1984
M.208
Weekagenda Putten: Ossenmarktuitgave 
Uitgave De Coerier Putten, 1985