P1

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P1 1 Kerkhof Ladelund (Dld) Reprod.   1951
P1 2 Schoolfoto Huinen Reprod.   1906
P1 3 Kerkhof in Ladelund (Dld) Reprod.   1951
P1 4 Kerkhof te Ladelund Zie no. 1 Reprod.   1951
P1 5 Kerkbezoek kerk Ladelund (ingang) Reprod.   1951
P1 6 Kerkbezoek Zie no. 05 Reprod.    
P1 7 Kerkdienst Ladelund (Dld) Reprod.    
P1 8 Kerkdienst Zie no. 07 Reprod.    
P1 9 Braderie Brinkstraat/Dorpsstraat Foto    
P1 10 Kraam voor boekhandel 't ABC in de Dorpsstraat tijdens een Braderie Foto    
P1 11 Braderie in de Dorpsstraat Foto    
P1 12 Braderie , voor de bloemenzaak van Vlijm in de Kerkstraat Foto    
P1 13 Kleedjesmarkt bij de Aker Foto    
P1 14 Mandenvlechter aan het werk tijdens een braderie zittend voor een 2CV (lelijke eend) Foto    
P1 15 Zwembad Vanenburg, overzichtsfoto Foto    
P1 16 Boerderijtje aan de Karweg een schilderij van B. Kruizinga 1935 Foto   1935
P1 17 Opening zwembad Vanenburg, groepsfoto Foto   1931
P1 18 Opening zwembad Vanenburg, groepsfoto Foto   1931
P1 19 De Oldenaller brug Foto    
P1 20 Rondvaartboten bij het Dolfinarium in Harderwijk Foto    
P1 21 Nuldernauw, impressie Foto    
P1 22 Boerderij waar? Reprod.    
P1 23 A 28 bij Nulde Foto    
P1 24 Nuldernauw met surfers Foto    
P1 25 A28 viaduct bij Arler ? Foto    
P1 26 A28 viaduct bij Arler ? Foto    
P1 27 Huis met schuurtje adres onbekend (huisnummer . 105) Foto    
P1 28 Boerdeij "Het Heilige Kruis". Reprod.    
P1 29 Huisje onbekend Zie no. 27 Reprod.    
P1 30 Huisje onbekend Zie no. 27 Reprod.    
P1 31 Echtpaar met baby Reprod.    
P1 32 Fam. foto onbekend Reprod.    
P1 33 Personeel school Papiermakerstraat (meester Mulder) Reprod.    
P1 34 Portret Meester Mulder (hoofdonderwijzer van 1907 - 1936) Reprod.    
P1 35 Ned.Herv.school Papiermakerstraat Reprod.    
P1 36 Ned. Herv.school Papiermakerstraat Reprod.    
P1 37 Fam foto (Jacob Mulderij) Reprod.    
P1 38 Vrouw in klederdracht voor het pand no. 25/27 aan de Achterstraat. Reprod.    
P1 39 Burgemeester Quarles van Ufford . huwelijksvoltrekking ? Reprod.    
P1 40 Het slaan van een pomp (z.g. pulsen) Reprod.    
P1 41 Winkel van Klaas Bos in de Poststraat Reprod.   1920
P1 42 Winkel van Klaas Bos in de Dorpsstraat Reprod   1935
P1 43 Militair of politieman in uniform (statiefoto) Reprod.    
P1 44 Twee jonge mannen met versierde fietsen Reprod.    
P1 45 Statieportret van baby en kleuter Reprod.    
P1 46 Fam. foto , boerenwagen op de achtergrond Reprod.    
P1 47 Echtpaar in klederdracht (daagse dracht) Reprod.    
P1 48 40? Jarig huwelijk van Wienik v.d.Kamp & Gijsje …… Staand: v.l.n.r. Gerrit Schipper & Trijntje…. Harmen Schipper & Aaltje …., Hendrik v.d.Kamp & Beertje …., Hendrik Schipper & Dreesje Vliek Reprod.    
P1 49 Portret vrouw in klederdracht Reprod.    
P1 50 Portret van man in klederdracht Reprod.    
P1 51 Viskraam bij ingang Albert Hein ?? Reprod.    
P1 52 Hoek Kerkstraat Bakkerstraat , stoffenzaak Reprod.    
P1 53 Echtpaar in klederdracht Reprod.    
P1 54 Fam. foto Gouden bruiloft? Reprod.    
P1 55 Groep meisjes van de huishoudschool? Reprod.    
P1 56 Schoolreisje bij een studio in Hilversum ? Reprod.    
P1 57 Rijwiel herstelinrichting Tomassen . Motorfiets met kenteken M20725. Reprod.    
P1 58 Meisjes koor? Bij meiboom ? Reprod.    
P1 59 Fam.foto voor een boerderij Reprod.    
P1 60 Rijwielherstelinrichting Tomassen ,Dorpsstraat/ Achterstraat Reprod.    
P1 61 Groep militairen voor woning (inkwartiering ?) Reprod.    
P1 62 Fam. Kleier in Huinen de rijwiel hersteller ? Reprod.    
P1 63 Groepsfoto van militairen met bezoek mobilisatie 1914 in Wekendam Reprod.    
P1 64 Groepsfoto van militairen (mobilisatie 14-'18) Reprod.    
P1 65 Groepsfoto van militairen (koken te velde) '14- '18 Reprod.    
P1 66 Groepsfoto militaren aan de maaltijd Reprod.    
P1 67 Paaskoeien? voor een slagerswinkel (pand van de Bruin de koperslager in de Kerkstraat Reprod.    
P1 68 Slagerswinkel in de Kerkstraat ? Reprod.    
P1 69 Groepsfoto militairen 1914-18 mobilisatie Reprod.    
P1 70 Groepsfoto militairen 1914-18 mobilisatie Reprod.    
P1 71 Schoolfoto onbekend Reprod.    
P1 72 Schoolfoto onbekend Reprod.    
P1 73 Schoolfoto oude school op de markt Reprod.    
P1 74 Schoolfoto Stenenkamer met juffrouw Maas Reprod.    
P1 75 Statie portret meisje in klederdracht en jongeman in "burger"dracht Reprod.    
P1 76 Straattafereel Dorpsstraat bij de café De Heerd Reprod.    
P1 77 Klaas Bos en Dirk Schuitenmaker (ex. wethouders) Reprod.    
P1 78 Groepsfoto notabelen met o.a. Elbert Slot. Graddus Beernink ,Aalt van de Berg e.a. Reprod.    
P1 79 DIT NUMMER ONTBREEKT IN DE NUMMERING VAN HET ALBUM !!!!! Foto    
P1 80 Twee oudere dames in de moestuin Reprod.    
P1 81 Twee mannen met paard en vracht hooi Reprod    
P1 82 School Papiermakerstraat aan de achterkant (dominee's kamp) Reprod.    
P1 83 Onderwijzerswoning aan de Papiermakerstraat ? Reprod.    
P1 84 Bouw school Papiermakerstraat in 1906 Reprod   1906
P1 85 Melkventer (Jan Mazier ??) Reprod.    
P1 86 Schoolfoto personeel Papiermakestraat met Nijhuis, Mulder en juff. Van Boeijen Foto    
P1 87 Het pand van Kleier op de markt in verval Reprod   1940
P1 88 Personeel school Papiermakerstraat Reprod.    
P1 89 Meester Heusingveld ,portret Reprod    
P1 90 Bijeenkomst in het Solsegat van onbekend groot gezelschap Foto    
P1 91 Zie no. 90 Foto    
P1 92 Zie no. 90 Foto    
P1 93 Zie no. 90 Foto    
P1 94 "Het Boschhuisch" van het Putterbos (boswachterswoning van Peter Kieft rond 1950) Foto    
P1 95 Het Schrasser huisje in de Kerkstraat Reprod.    
P1 96 Bosgezicht Foto    
P1 97 Bosgezicht Foto    
P1 98 Bosgezicht Foto    
P1 99 Bosgezicht in kleur Foto    
P1 100 Bosgezicht Foto    
P1 101 Bosgezicht Foto    
P1 102 Bosgezicht Foto    
P1 103 Bosgezicht Foto    
P1 104 Bosgezicht Foto    
P1 105 Portret van een meisje in het bos Foto    
P1 106 Grafheuvel aan de van Egenlaan Reprod.    
P1 107 Bosgezicht Foto    
P1 108 Bosgezicht Foto    
P1 109 Bosgezicht , Foto    
P1 110 Jachtgezelschap met geschoten hert Reprod.    
P1 111 Het tonen van buitgemaakte hazen en gevogelte Reprod    
P1 112 Dirk posthouwer en onbekenden Reprod.    
P1 113 Schilderij "De wijding van Liutger"in 805 tot bisschop van Munster Reprod    
P1 114 Mans portret Foto    
P1 115 Café De "Halve Maen aan de Harderwijkerstraat Reprod    
P1 116 Schoolfoto Putten CNS Reprod    
P1 117 Huize Bijstein vóór 1919 Reprod    
P1 118 Kerkstraat met kapsalon en speelgoedzaak van Roel de Gier (meer winkels) Reprod.    
P1 119 De Dorpsstraat even na de Weverstraat. Vanaf de kerk gezien Reprod   1900
P1 120 Kruispunt Kerkstaat/ Achterstraat met Middenstandsbank Foto    
P1 121 Kruispunt kerkstraat /Achterstraat Foto    
P1 122 Garderenseweg bij Mooi Veluwe Foto    
P1 123 Boswachterswoning bij Mooi Veluwe Foto    
P1 124 Vier wielrijders Reprod.   1930
P1 125 Schaapskooi bij Diermen Foto    
P1 126 Luchtfoto omgeving Haersma de Wit straat Reprod.    
P1 127 Luchtfoto omgeving Koesteeg Reprod    
P1 128 Luchtfoto omgeving "De Beukenheg" Reprod.    
P1 129 Luchtfoto omgeving garage Plomp Reprod    
P1 130 Tuinmanswoning aan de achterzijde . Vanenburg Foto in kleur    
P1 131 Vanenburg, tuinmanswoning aan de voorzijde Foto in kleur    
P1 132 De Vanenburg achterzijde Foto in kleur    
P1 133 De Vanenburg achterzijde Foto in kleur    
P1 134 Achterzijde stal van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 135 Voorzijde stal van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 136 Orangerie van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 137 Orangerie van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 138 De Vanenburg voorzijde Foto in kleur    
P1 139 De Vanenburg , voorzijde Foto in kleur    
P1 140 De gracht van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 141 De gracht van de Vanenburg Foto in kleur    
P1 142 Vijver van de vanenburg Foto in kleur    
P1 143 Vijver bij de Vanenburg Foto in kleur    
P1 144 Solsegat , overzicht Foto    
P1 145 Solsegat overzicht foto    
P1 146 Solsegat met personen Foto    
P1 147 Solsegat met "Jan Plezier" Foto    
P1 148 Jan Plezier bij het Solsegat Foto    
P1 149 Jan plezier bij het Solsegat Foto    
P1 150 Zangkoor en kinderkoor in 't Solsegat Foto    
P1 151 Kinderkoor en zangkoor in het Solsegat Foto    
P1 152 Interieur van de Dom te Paderborn Ansicht    
P1 153 Muziek gezelschap Reprod    
P1 154 Knapenvereniging ? bij de Westerbouwing Reprod    
P1 155 Huis met klimop aan de Harderwijkerstraat ? Reprod    
P1 156 Meisjesvereniging ? boottochtje Foto    
P1 157 Meisjesvereniging . Een uitstapje Foto    
P1 158 Idem voor de boerderij met Heintje Aartsen en Eefje van Aller foto    
P1 159 Meisjesvereniging op stap Reprod    
P1 160 Kerkstraat "Paarden en eierenmarkt" Reprod   1900
P1 161 Sint Nicolaas op school Schovenhorst ? Reprod.    
P1 162 Helikopter in een weiland achter een huis. Een rondvlucht? Foto    
P1 163 Helikopter. Een rondvlucht? Foto    
P1 164 Twee kleuters in Ot en Sien -dracht? Foto in kleur    
P1 165 Twee kleuters in Ot en Sien outfit ? Foto in kleur    
P1 166 Jan Wolbers bij de Sequoiadendron giganteum op Schovenhorst Reprod    
P1 167 Chocolade schenken bij de houtverkoping op Schovenhorst? Reprod.    
P1 168 Gedenkraam gemeentehuis Nijkerk betr. razzia. 1 /10/'44 Afb.    
P1 169 Gedenkraam in het Gemeentehuis van Nijkerk (razzia 1 oktober 1944) Afb.    
P1 170 Koekslaan waar? Foto in kleur    
P1 171 Koekslaan Foto in kleur    
P1 172 Ossenmarkt Foto in kleur    
P1 173 Ossenmarkt achter de eierhal Reprod.    
P1 174 Ossenmarkt . kalverenkeuring Foto    
P1 175 Koudhoorn De hoge Beuk" ('de Buurtsuper) Reprod.    
P1 176 Volleybaltoernooi ? Foto in kleur    
P1 177 Presentatie van een stacaravan (bij de fa. Vierwind aan de Halvinkhuizerweg ?) Foto    
P1 178 De Veluwse zangers van Harderwijk.mannenkoor Foto    
P1 179 Mannenkoor van de Veluwse zangers in Harderwijk foto    
P1 180 Mannenkoor in Harderwijk Foto    
P1 181 Kinderkoor uit ? Reprod.    
P1 182 Veluwe Hull groepsfoto van arbeiders en ander personeel Reprod.   1930
P1 183 4 pasfoto's waaronder die van Gijs Evers de dirigent Reprod.    
P1 184 Pension de Dennen fam. Schut aan de Pr.Hendrikweg/Bosrand Reprod.    
P1 185 Schoolklas onbekend Reprod.    
P1 186 Vrouw in klederdracht Reprod    
P1 187 Schoolfoto onbekend Reprod.    
P1 188 Portret van grootvader ? met kind Reprod.    
P1 189 Portret van een man Reprod    
P1 190 Grafzerk van S.Kraaij Foto    
P1 191 Grafzerk van H.G.van Geen Foto    
P1 192 Eieren inpakken Foto    
P1 193 Markt in Putten Foto    
P1 194 Luchtfoto kruising Engweg Dorpsstraat Reprod    
P1 195 luchtfoto omgeving garage Plomp aan de Engweg Reprod    
P1 196 Kinderen van een kleuterschool Foto    
P1 197 Interieur kleuterschool Foto    
P1 198 Solsegat overzicht Foto    
P1 199 Woning burgemeester Quarles van Ufford Foto    
P1 200 Gezelschap bij een pomp waar? Reprod.    
P1 201 Oude School op de markt Reprod.