P10

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P10 1 Van Rossum met gasten in een rijtuig Reprod.    
P10 2 Politiecorps met rijtuig G.v.Dam Reprod.    
P10 3 Kalverkeuring, Ossenmarkt, Groep Huinen, J.v.d.Heuvel, Roordink ONTBREEKT! Rasterreprod    
P10 4 Paardenhandel,-keuring of vordering Foto H.Posthema  
P10 5 Politie (jubileum) Bouterse met echtgenote en kinderen Reprod.    
P10 6 Kalverkeuring Huinen Foto G.Huisman  
P10 7 Stier Fokveekeuring Ossenmarkt Rasterfoto    
P10 8 Ossenmarkt - Fokveekeuring Rasterfoto    
P10 9 Koninginnedag 19… groep St.Gabriëlschool Foto J.Pruimboom  
P10 10 Opening Prinses Marijkeschool 2 februari 1953 Foto Kappen  
P10 11 Brandweerkorps ONTBREEKT ! Foto G.Pruimboom  
P10 12 Kaartje Putten ONTBREEKT ! Reprod.    
P10 13 Kaartje Putten Reprod.    
P10 14 Kaartje Putten Reprod.    
P10 15 Kaartje Gemeente Putten 1867 Reprod.   1867
P10 16 Kaartje Gemeente Putten Reprod.    
P10 17 Rondvlucht helicopter opening Supermarkt ( Bingo ?) Bilderdijkstraat Foto G.Huisman  
P10 18 Helicopter in de lucht . Zie 017      
P10 19 Winkelwoonhuizen Kelnarijstraat (afgebroken) Foto H.Jansen  
P10 20 Kelnarijstraat met Eierhal Foto H.Jansen  
P10 21 Overzichtfoto Markt 1961 Foto G.Huisman 1961
P10 22 Marktbericht 1900 Reprod.   1900
P10 23 Kasteel Schoonderbeek Foto G.Huisman  
P10 24 Kasteel Schoonderbeek Foto G.Huisman  
P10 25 Ossenmarkt Fontanusplein Foto G.Huisman  
P10 26 Zie 025 Foto G.Huisman  
P10 27 Beeld "Hert" van Gerard Overeem Fontanusplein Foto G.Huisman  
P10 28 Ossenmarkt. zie 025      
P10 29 Schaapskooi bij Klein Schoonderbeek Foto G.Huisman  
P10 30 Zie 029      
P10 31 Zie 029      
P10 32 Zie 029      
P10 33 Breischool Dames Adams, Koesteeg Foto    
P10 34 Brandweerkorps ONTBREEKT ! Foto    
P10 35 Boerderijtje Huinerenkweg 12 Monument Foto  G.Huisman  
P10 36 "Wijkhove" Nijkerkerstraat, Bijsteren. Kinderen Reprod.    
P10 37 Echtpaar K.Schipper, zaadhandel Achterstraat Reprod    
P10 38 Echtpaar Schipper Reprod    
P10 39 Konijntje uit 't bos bij mej. Van Tol "De instuif" Bato'sweg Foto  G.Huisman  
P10 40 Konijn Tentoonstelling………….. eigenaar G.v. Helsdingen Foto Kappen  
P10 41 Katholieke kinderen Openbare school Dorp Reprod.    
P10 42 Fanfarecorps "Excelsior" Reprod.    
P10 43 Zie no. 36 Reprod.    
P10 44 Ossenmarkt 1929 Foto Panorama 1929
P10 45 Boerderij van Beekhuizen met woningen Pr.Hendrikweg Foto G.Huisman  
P10 46 Zicht op Putten vanaf Pinnenb.weg Foto  G.Huisman  
P10 47 Boerderijtje Huinerenkweg 12, monument, zijgevel Foto G.Huisman  
P10 48 Achter - en zijgevel zie 048 ? Foto G.Huisman  
P10 49 De voormalige kippenschuur zie 047 Foto G.Huisman  
P10 50 Boerderijtje met waterput. Zie 047 Foto G.Huisman  
P10 51 Voorgevel. Zie 047 Foto G.Huisman  
P10 52 Boerderijtje met put. Zie 047 Foto G.Huisman  
P10 53 Groot Arler ( Geurt Evers e.e ) Reprod.    
P10 54 Woonhuis,winkel Garderenseweg van fam. Dijkgraaf (afgebrand 1944) . Foto   1944
P10 55 Winkel Vivo - G.Meinders, Molenstraat (afgebroken) Foto H.v.d.Poll  
P10 56 Rond het Kerkplein. Eierhal. Werkplaats en woonhuis Hendriksen (schilder) woonhuis-winkelpand Kernebeek, bakker Foto H.v.d.Poll  
P10 57 Wilde ganzen bij Puttergemaal Polder Arkemheen Foto G.Huisman  
P10 58 Idem. Foto  G.Huisman  
P10 59 Electrisch gemaal in aanbouw. Polder Arkemheen Foto G.Huisman  
P10 60 Wandelkaartje Putten . ontwerp J.C.Bouman, 1908 Reprod.   1908
P10 61 Pannendak 'tVoorhuys Foto    
P10 62 Bij de 1e steenlegging 't Voorhuys Foto    
P10 63 Aandacht Foto    
P10 64 De eerste steenlegging Foto    
P10 65 Ds. Dijkmeyer Foto    
P10 66 Eerste steenlegging Foto    
P10 67 Ds. ? Foto    
P10 68 Ds. Haitjema Foto    
P10 69 Kruispunt Rijksweg - Harderwijkerstraat Foto G.Huisman  
P10 70 Zie 069 Foto    
P10 71 Zie 069 Foto    
P10 72 Zie 069 Foto    
P10 73 Zie 069 Foto    
P10 74 Zie 069 Foto    
P10 75 Zie 069 Foto    
P10 76 Zie 069 Foto    
P10 77 Zie 069 Foto    
P10 78 Zie 069 Foto    
P10 79 Zie 069 Foto    
P10 80 Zie 069 Foto    
P10 81 Dhr. K.Postema, oud-stationschef Ned.Spoorwegen Foto Jochmann.Utr.  
P10 82 Familie G.Schut, café De Halve Maan, Achterstraat Reprod    
P10 83 Toren R.K.Kerk, Brinkstraat 1959 Foto G.Huisman 1959
P10 84 Boswachter G.Mulder, Sprielderbosch Staatsbosbeheer Foto    
P10 85 Standwerker Foto G.Huisman  
P10 86 Marktverkoop Reprod.    
P10 87 Radioactiviteit , Schoolstraat fam.Haanschoten ONTBREEKT ! Foto W.Mesman  
P10 88 Zie 087 ONTBREEKT ! Foto    
P10 89 Oranje- optocht Lariksstraat Foto G.Huisman  
P10 90 Waarschijnlijk schuurtje bij het Leme Huus aan de Arnhemse Karweg Reprod.    
P10 91 't Leme Huus Arnhemse Karweg Reprod.    
P10 92   Reprod..    
P10 93 Bandje "De Dynamietjes" Foto    
P10 94 Bejaardentocht naar Dieren Foto G.Huisman  
P10 95 Torenspits in steiger, 1965 Foto    
P10 96 Woonhuis-winkel-bakkerij Van Kernebeek, Poststraat-Kelnarijstraat Foto H.v.d.Poll  
P10 97 Bij 't Oever, Watersportvereniging Nulde Foto Kappen  
P10 98 Rundveekeuring Huinen Foto G.huisman  
P10 99 Bandje "De Dynamietjes" Foto    
P10 100 Damhert in Gebbekuil van Aart van Malenstein, Postweg Foto  G.Huisman  
P10 101 Echtpaar……………..en kinderen Reprod    
P10 102 Straatmakers Reprod.    
P10 103 Braderie Foto J.Pruimboom  
P10 104 Braderie met Veluwse Koren Foto J.Pruimboom  
P10 105 Kruispunt Verlengde Dorpsstraat-Poststraat Foto G.Huisman  
P10 106 Stationskoffiehuis Foto G.Huisman  
P10 107 "brandplaatje" Uit vliegtuig gedropte foto,neergekomen in Putterbosch Pr.hendrikweg-Dennenlaanje Reprod.    
P10 108 Fam. Dijkhuizen bij boerderij Kelnarij Reprod.    
P10 109 Aan de arbeid op het feestterrein Schoonderbeek Reprod.    
P10 110 Echtpaar Schut-Schut (Pr. Hendrikweg) met rijtuig . oranje- optocht 1934 ? Reprod.   1934
P10 111 Chr.kleuterschool Van Damstraat ( gesloopt 1990 ?) Foto G.Huisman 1990
P10 112 N9-overweg, Bijsteren ( Nijkerkerstraat) 1962 Foto G.Huisman 1969
P10 113 "Het Grijzehuis" Grieteweg Foto G.Huisman  
P10 114 Gemeentehuis, Stationsstraat ONTBREEKT ! Foto G.Huisman  
P10 115 Fontanus koor Foto J.Pruimboom  
P10 116 Autobejaardentocht Foto G.Huisman  
P10 117 Intocht Avondvierdaagse W.I.O.S. Foto J.Pruimboom  
P10 118 Evangelisatieteam Dabar Park de Groene Scheg Foto    
P10 119 Chr.Bewaarschool, 19…. Engweg Reprod.    
P10 120 Klas 1 Chr.Nat.school Voorthuizerstraat (nu Kerkstraat) Reprod.    
P10 121 Groepsfoto Chr.Nat.School, Stenenkamer Reprod.    
P10 122 Zie 121 Reprod.    
P10 123 Weeskinderen. Weesinrichting van de Barones Avyla van Pallandt . Engweg Reprod.    
P10 124 Personeel Kasteel "De Vanenburg" Reprod.    
P10 125 Markt op 't Kerkplein bij Van Ganswijk Reprod    
P10 126 Burgemeestershuis Reprod    
P10 127 Drogisterij-fotohandel S.Lenstra Dorpsstraat Reprod.    
P10 128 Zie 127 Reprod.    
P10 129 Markt in de Kerkstraat Reprod    
P10 130 Oorkonde Reprod.    1932
P10 131 Monument 1944 Foto  G.Huisman  
P10 132 Groeten ui Putten ( Oude Herv.Kerk) Kleur ansicht Van Leer A'dam . 7 - 285  
P10 133 Dorpsstraat Reprod.    
P10 134 Herv.pastorie, Papiermakerstraat Reprod.    
P10 135 De Vier Winden, Dorpsstraat Reprod.    
P10 136 Geref. Kerk Reprod.    
P10 137 Ceder Landgoed Groot- Spriel Foto G.Huisman  
P10 138 Bosgezicht Landgoed Groot-Spriel Foto G.Huisman  
P10 139 Chr.Nat.School Huinen, Groepsfoto Foto    
P10 140 Zie 139 Klas 2 ,1906 Foto   1906
P10 141 Zie 139 Foto    
P10  141 a Grafsteen van Keeble Foto    
P10 142 Dorpsstraat v.Ganswijk     1930
P10 143 De dorpsput op voormalig bleekveld van Willempje Boeve Foto F.R.M.Schut, Putten 54  
P10 144 Villa "De Tienhoek" Harderwijkerstraat Foto P.J.Goedvree  
P10 145 Gemeentehuis Putten Foto P.J.Goedvree  
P10 146 Villa "Bosrand" Pinnenburgerweg ( fam.Schoonderbeek) Reprod.    
P10 147 Voorthuizerstraat - Kerkstraat Ansicht no 46077 - 570  Uitg.Amsing Jospé Arnhem   
P10 148 Solse Gat Raster foto H.v.d/Beek Putten nr 6  
P10 149 Uitzichttoren ONTBREEKT ! Foto    
P10 150 Echtpaar van de Broek ( Gaart en Peetje ) in klederdracht Reprod.    
P10 151 Gezicht op het dorp met molen Ansicht P64 Weustman H,wijk   
P10 152 Oprichten zendmast ?? foto    
P10 153 Hotel Restaurant 't Puttertje Poststraat In kleur 't Puttertje Putten  
P10 154 Slot Vanenburcht ONTBREEKT !   Uitg. De Veluwe Putten 7002  
P10 155 Monument Reprod.    
P10 156 Kalverkeuring Ossenmarkt Fokveedag ?? Foto  G.Huisman  
P10 157 Solsche Gat Minifoto    
P10 158 Sollensche Gat bij Drie Minifoto    
P10 159 Molens in de Eng Reprod.    
P10 160 Molens in de Eng - II Reprod.    
P10 161 Groeten uit Putten: Molen, heide, 't Leme Hus Ansicht in kleur Van Leer A'dam Fj 179-381  
P10 162 Broekermoen Reprod.    
P10 163 Molen 't Hert, 1890 Reprod.   1890
P10 164 Molen 't Hert, 1890 Reprod.   1890
P10 165 Molen 't Hert Minifoto    
P10 166 Molen 't Hert Minifoto    
P10 167 Molen het Hert. Houtsnede W.v.Dijkhuizen, Putten      
P10 168 Molen "Het Hert"met molenhuis en eekschuur ONTBREEKT ! Reprod.    
P10 169 Molen v.d.Pol Ansicht,(bruin) Van Boeyen en Jonkman,Putten  
P10 170 De molen Ansicht C.J.Terwee P.  
P10 171 Gezicht op molen 't Hert met schuren, A.v.d.Poll met kalf Ansicht 52284-771  Aming, Putten, Jospé Arnhem  
P10 172 Molen 't Hert Ansicht K 57211 Gez.v.Dijkhuizen en Simon, Ubach over Worms  
P10 173 De Veluwse Boerendansers, Driekusman Ansicht 652 DVB, Putten  
P10 174 Groeten uit Putten - Put, Brinkstraat, boerderij, monument, gez.op Ned.Herv.Kerk Ansicht 41726 Sonnenberg P.Jospé Arnhem  
P10 175 De Veluwse Boerendansers - Boerenleut Ansicht 652 DVB, Putten  
P10 176 De Veluwse Boerendansers - Oogstfeest Ansicht 652 DVB. Putten  
P10 177 De Veluwse Boerendansers - Klapdans Ansicht 652 DVB, Putten  
P10 178 De Veluwse Boerendansers - Horlepiep Ansicht 652 DVB, Putten  
P10 179 Boerendansers Ansicht 3173-464 Weustman Harderwijk  
P10 180 De Veluwse Boerendansers - de "Peerdesprong" Ansicht 652 BVD, Putten  
P10 181 Heidehutje op Krachtighuizen Ansicht Van Boeyen en Jonkman, Putten  
P10 182 Heidehutje Ansicht 389/6397    
P10 183 Boerderij "Groot Koestapel". Ansicht 56781-672 Jospé, Arnhem  
P10 184 Stro en leemhuisje op Veenhuizerveld ONTBREEKT ! Reprod    
P10 185 't Plankenhuis, Harderwijkerstraat ONTBREEKT ! Ansicht 0585 C.J.Terwee, Putten  
P10 186 Woning aan den Postweg met mevrouw Jansen Reprod.    
P10 187 Grijze Huis, sanatorium en kort tehuis voor Oud-Kolonialen op "Schoonderbeek", Grieteweg ONTBREEKT ! Foto    
P10 188 Jeugdherberg 't Plankenhuus ONTBREEKT ! Ansicht 850 HJC, A'dam , Coerdès  
P10 189 Putten: Dorpsstraat (Krol), Ned.Herv.Kerk, Eierhal en Poststraat Ansicht P.J.Goedvree en Foka Rotterdam  
P10 190 Zusterhuis - Wijkgebouw van de vereniging tot ziekenverpleging .Papiermakerstraat - Weverstraat. Reprod.    
P10 191 Stationskoffiehuis met rijtuig Reprod.    
P10 192 Panorama ONTBREEKT ! Ansicht kleur bruin Van Boeyen en Jonkman,Putten  
P10 193 Schrasserhuisje Ansicht 613 Weustman, H'wijk  
P10 194 Hotel Boschzicht, Harderwijkerstraat Reprod    
P10 195 Pension 't Puttertje Ansicht bruin, Nauta Velsen Van Boeyen en Jonkman Putten  
P10 196 Pension - Theeschenkerij 't Puttertje Ansicht 31F Weenink en Snel, Haarlem H.B.Amsing  
P10 197 Hotel pension restaurant "Boschzicht" Harderwijkerstraat Ansicht 31F Weenink en Snel, Haarlem H.B.Amsing  
P10 198 Hotel Boschzicht Raster foto Schnabel s.c.  
P10 199 Restaurant 't Puttertje, Poststraat, Theezaal, terras, gebouw, bar ONTBREEKT ! Ansicht kleur Van Leer A'dam  
P10 200 Eetzaal restaurant 't Puttertje Ansicht kleur Van Leer A'dam